საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ნიკა მელიას სარჩელი და მიიჩნია, რომ მისთვის დეპუტატის უფლებამოსილების შეჩერების გადაწყვეტილება კონსტიტუციური იყო.

"საკონსტიტუციო სასამართლო, კითხულობს რა კონსტიტუციის ნორმებს ერთობლიობაში, მიიჩნევს, რომ, როგორც იმპიჩმენტის მექანიზმის, ისე პარლამენტის წევრისათვის დანაშაულის ჩადენის გამო უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის დანიშნულება პრაქტიკულად ერთი და იგივეა. ეს არის მაღალი რანგის საჯარო მოხელეთა ხელისუფლებისაგან ჩამოცილება ხელისუფლების სიჯანსაღის დაცვისა და მისდამი ხალხის ნდობის შენარჩუნების თვალსაზრისით. საკონსტიტუციო სასამართლოს სწორედ ეს კონტექსტი მიაჩნია წარმმართველად და არა დეპუტატის უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კონტექსტი", — წერია საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებაში.

სასამართლოს განმარტებით, მოსარჩლის არგუმენტი, რომ მანდატის შეჩერებით ხდება ამომრჩევლის ნების უგულებელყოფა არის არარელევანტური, რადგან არჩევნების დროს თავდაპირველად მიღებული მხარდაჭერა არ გულისხმობს იმას, რომ ეს მხარდაჭერა და ხალხის ნდობის მანდატი ავტომატურად გრძელდება ყველა შემთხვევაში, იმის მიუხედავად, ჩაიდენს თუ არა ეს პირი სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულებრივ ქმედებას.

"ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნევს, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის მიზნებისათვის სასამართლოს განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა გულისხმობს პირის დამნაშავედ ცნობის შესახებ საქმეზე პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებულ გამამტყუნებელ განაჩენს და არ არსებობს ამ მიდგომისაგან განსხვავებული განმარტების საფუძველი", — ადგენს სასამართლო.

ქართულმა ოცნებამ ნიკა მელიას დეპუტატის მანდატი 2019 წლის 12 დეკემბერს შეუწყვიტა. ეს საკითხი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც სასამართლომ 7 წლის წინ დაწყებულ გამოძიებაზე განაჩენი გამოაცხადა. მელიას სახდელი დაეკისრა.

88 მომხრე, 0 წინააღმდეგი — ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატს, ნიკა მელიას პარლამენტმა უფლებამოსილება შეუწყვიტა.

ეს საკითხი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც სასამართლომ 7 წლის წინ დაწყებულ გამოძიებაზე განაჩენი გამოაცხადა. მელიას სახდელი დაეკისრა.

მელიას განაჩენი ქართუ ბანკის საქმეზე

შვიდი წლის წინ აღძრულ ქართუ ბანკის გაკოტრების საქმეზე დეპუტატ ნიკა მელიას სასამართლომ 25 000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა და 3 წლით თანამდებობის დაკავების უფლება აუკრძალა. სწორედ ამ გადაწყვეტილების გამო შეუჩერა მას პარლამენტმა მანდატი.

ამავე საქმეზე ბრალდებული იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი სასამართლომ სრულიად გაამტყუნა და შვიდწლიანი პატიმრობა შეუფარდა. საბოლოო განაჩენით, ადეიშვილს 5 წელი და 3 თვე განესაზღვრა.

საქმე ეხება 2012 წლის დეკემბერში შსს-ს მიერ გაკეთებულ განაცხადს, რომ ორგანიზებულ- დანაშაულებრივ სქემაში სახელმწიფო, პოლიტიკური თანამდებობის პირები და აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.

შსს-ს მტკიცებით, მელიას და ადეიშვილის გეგმით ბიძინა ივანიშვილის ბანკი ქართუ პოლიტიკური ანგარიშსწორების გამო უნდა გაკოტრებულიყო. მაშინ ნიკა მელია აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელის პოსტს იკავებდა.

"პარლამენტმა დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის თანახმადაც საგადასახადო დავალიანების აღმოჩენის შემთხვევაში სახელმწიფოს უფლება ექნებოდა, აუქციონის წესით გაეყიდა იურიდიული პირების ქონება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქონება ბანკის სასარგებლოდ იპოთეკით იყო დატვირთული. იმ მიზნით, რომ ქართუს ქონება გონივრულ ფასში არ გამოესყიდათ, აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელის ნიკა მელიას ხელმძღვანელობით აუქციონი იშლებოდა, რის შემდეგაც აღსრულების ეროვნული ბიურო ქონებას ეკონომიკის სამინისტროს გადაცემდა, ეკონომიკის სამინისტრო კი პრეზიდენტის განკარგულებით ქონებებს ასხვისებდა პირდაპირი მიყიდვის წესით", — განაცხადეს უწყებაში 2012 წელს.

გაიგეთ მეტი: