სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, ერთ-ერთ სააღმზრდელო დაწესებულებაში, სავარაუდოდ, ადგილი ჰქონდა მოზარდებს შორის სექსუალურ ძალადობას.

სააგენტომ ფაქტის მოკვლევა დაიწყო და შემთხვევის შესახებ შსს-ს აცნობა, რომელმაც შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტების გამოსავლენად უკვე დაიწყო გამოძიება.

სააღმზრდელო დაწესებულებაში სახელმწიფო მზრუნველობაში მყოფი 9 მოზარდი ცხოვრობს, რომლებთანაც მუშაობს სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი. სააგენტო აცხადებს, რომ სავარაუდო მოძალადე უკვე გაყვანილია დაწესებულებიდან:

"გამოძიების დასრულების შემდეგ, ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, სამინისტრო დააყენებს შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების ადმინისტრაციული პასუხიმგებლობის საკითხს".

თემის სიმძიმისა და სენსიტიურობის გამო, სააგენტო საზოგადოებას მოუწოდებს ბავშვების ინტერესებიდან გამომდინარე და მათი დაცვის მიზნით - არ მოახდინონ სააღმზრდელო დაწესებულების და შესაბამისად, ბავშვების იდენტიფიცირება.

უწყება აცხადებს, რომ გამოძიების დასრულების შემდეგ დაინტერესებულ პირებს მიაწოდებენ სრულ ინფორმაციას როგორც თავად ფაქტის შესახებ, ასევე იმ ნაბიჯებზე, რომლებიც გამოძიების დასკვნის შემდეგ განხორციელდება.