საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 47 პროცენტი მიიჩნევს, რომ კორონავირუსის პანდემიის დროს საქართველოს ყველაზე დიდი დახმარება ამერიკამ გაუწია. 23-მა პროცენტმა პასუხი არ გასცა, ხოლო 15 პროცენტი მიიჩნევს, რომ საქართველოს არავინ დახმარებია.

IRI

IRI

საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა (IRI) კვლევები 2020 წლის 4 ივნისისა და 2 ივლისის პერიოდში ჩაატარა. საქართველოს მასშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის შედეგად, პირისპირ ინტერვიუს სახით გამოკითხულია 18 წლის და მეტი ასაკის 1 500 რესპონდენტი. საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 2,5%-ია.