მოსახლეობის 58% ფიქრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. ეს შედეგები ფორმულას დაკვეთით ჩატარებულ Edison Research-ის კვლევაში გამოიკვეთა.

ფოტო: Edison Research / ფორმულა

მარტში გამოქვეყნებული კვლევის შედეგების მიხედვით, ასე მოსახლეობის 73% ფიქრობდა. ნოემბრის კვლევის მიხედვით კი — 77%.

კვლევა Edison Research-მა 23 ივნისიდან 13 ივლისის ჩათვლით ჩაატარა. კვლევისთვის პირისპირი გამოკითხვის გზით, ხმის უფლების მქონე 2101 ადამიანი გამოკითხეს. კვლევის შესაძლო ცდომილების ფარგლებია 2.1%-ია.