ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა (TDI) გამოცდების ეროვნული ცენტრის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ცენტრმა უარი უთხრა ორ აბიტურიენტს, რომლებიც მეშვიდე დღის ქრისტიან-ადვენტისტთა ეკლესიის წევრები არიან და შაბათს გამოცდაზე დასწრებას ვერ შეძლებდნენ, სხვა დღეს ჩაებარებინათ ინგლისური ენის გამოცდა.

TDI-ს განმარტებით, განრიგის გაგების შემდეგ, აბიტურიენტებმა ცენტრს მიმართეს და თხოვეს 18 ივლისს დანიშნული გამოცდა გადაეტანათ, რადგან რელიგიური მრწამსის გამო, მათ არ შეუძლიათ ჩაერთონ სეკულარულ აქტივობებში შაბათ დღეს. ქრისტიან-ადვენტისტთა ეკლესია შაბათ დღეს აღიარებს ყოველდღიური საქმეებისაგან დასვენებისა და ღვთისმსახურების დღედ.

TDI-ის ინფორმაციით, გამოცდების ეროვნული ცენტრის პასუხების მიხედვით, აბიტურიენტების მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა იმ მოტივით, რომ განრიგი, უკვე დამტკიცებული იყო. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ინგლისური ენის გამოცდა 17, 18 და 19 ივლისსაცაა ჩანიშნული და არსებობს შესაძლებლობა, რომ აბიტურიენტებმა, რომლებიც საკუთარი რწმენის გამო გამოცდაზე ვერ გავლენ შაბათ დღეს, ჩააბარონ სხვა დღეებში.

"როდესაც არსებობს გამოცდაში მონაწილეობის ალტერნატიული დღეების შესაძლებლობა და იმის გათვალისწინებით, რომ აბიტურიენტებმა დროულად მიმართეს განცხადებით სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს გამოცდის სხვა დღეს გადატანის თხოვნით, დაირღვევა მათი რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება; ასევე ირღვევა აბიტურიენტების უფლება განათლებაზე, ვინაიდან საკითხისადმი სახელმწიფოს გულგრილი დამოკიდებულების გამო, ახალგაზრდები ვერ შეძლებენ 2020 წელს ჩააბარონ ერთიანი ეროვნული გამოცდები და სწავლა განაგრძონ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. სახელმწიფო უწყების უარი არის ასევე დისკრიმინაციული", — აცხადებენ ორგანიზაციაში.

TDI-ის განცხადებით, საგანგაშოა, რომ სახელმწიფოს არ აქვს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების მიმართ მგრძნობელობა და საკუთარ გადაწყვეტილებებში, მათ შორის ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაგეგმვასა და განხორციელებაში, უგულებელყოფს ამ ფუნდამენტურ უფლებას.

სარჩელის უზრუნველყოფის განცხადების წარდგენის შემდგომ, TDI სარჩელით მიმართავს სასამართლოს გამოცდის გადატანაზე უარის ბათილად ცნობის, რელიგიის ნიშნით დისკრიმინაციული მოპყრობის დადგენისა და ზიანის ანაზღაურების დაკისრების შესახებ. მათივე ინფორმაციით, საკითხს სწავლობს სახალხო დამცველიც.