სახალო დამცველის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სავარაუდო სექსუალური შევიწროების ფაქტო სათანადოდ ვერ შეისწავლა. ამის შესახებ განცხადებას სახალო დამცველმა გამოაქვეყნა და უწყებას რეკომენდაციით მიმართა.

სახალხო დამცველის სამსახურში ამბობენ, რომ რეკომენდაციის გაცემის საფუძველი ესპანეთის მოქალაქის განცხადება გახდა. ის წერდა, რომ მეფე ერეკლეს აბანოში მექისემ მხოლოდ ქალებს მოსთხოვა სრულად გაშიშვლება და ცდილობდა მათ მკერდს შეხებოდა. განმცხადებლის მითითებით, გამოიძახეს საპატრულო ეკიპაჟი, რომელსაც სათანადო რეაგირება არ ჰქონდა.

"სახალხო დამცველმა სამჯერ მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სათანადოდ შეესწავლა შესაძლო სექსუალური სავარაუდო შევიწროების შემთხვევა. თუმცა, სამინისტრომ ვერ გამოკვეთა სექსუალური შევიწროების ფაქტი, რაც განმარტა იმ არგუმენტით, რომ განმცხადებელმა, გამოკითხვის დროს, სექსუალური შევიწროების ფაქტები უარყო. თუმცა, საპირისპიროზე მიუთითებს სახალხო დამცველის მიერ, განმცხადებლის, მოპასუხე მხარის და მესამე პირების მიერ გამოკითხვის შედეგად გამოკვეთილი ფაქტობრივი გარემოებები, რომელზე დაყრდნობითაც სახალხო დამცველმა სამინისტროს ეფექტიანი რეაგირებისკენ არაერთხელ მოუწოდა", — წერია სახალხო დამცველის განცხადებაში.

ომბუდსმენის შეფასებით, უწყებამ ვერ შეასრულა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1661 მუხლით გათვალისწინებული პოზიტიური ვალდებულება, ეფექტიანად შეესწავლა სავარაუდო სექსუალური შევიწროების შემთხვევა.

რეკომენდაციაში წერია:

  • შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განმეორებით, სრულყოფილად შეისწავლოს აღნიშნული ფაქტი;
  • შეისწავლოს შინაგან საქმეთა სამინსიტროს აღნიშნული საქმის განხილვაში მონაწილე თანამშრომლების შესაძლო გადაცდომები;
  • შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, რომელთაც ევალებათ სავარაუდო სექსუალური შევიწროების საქმეზე რეაგირება, უზრუნველყოს/განაგრძოს ტრენინგების ჩატარება, რომლის მიზანია, მათ შორის, სექსუალური შევიწროების მსხვერპლთან კომუნიკაციის ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება;
  • საქართველოს სახალხო დამცველმა, ასევე,გამოთქვა მზადყოფნა, განაგრძოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ტრენინგების უზრუნველყოფაში მონაწილეობა.