საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინებით, დღეიდან, 26 დეკემბრიდან, მოქალაქეს შეუძლია, თავისი რელიგიური შეხედულებების გამო აიღოს პირადობა, რომელსაც ჩიპი არ ექნება.

სასამართლომ "ციფრული პასპორტების" წინააღმდეგ სარჩელის არსებითი განხილვის გადაწყვეტილება მიიღო და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე სადავო ნორმების მოქმედება შეაჩერა.

რაც შეეხება ბიომეტრიული პასპორტების ნაწილს, სასამართლომ მათ არსებით განხილვაზე უარი თქვა.

"ციფრული პასპორტების" საქმეზე მოსარჩელეები დავობენ პირადობის მოწმობისა და ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის წესზე, რომელიც მათ აღების საშუალებას ინფორმაციის ელექტრონული მატარებლის — ჩიპის გარეშე არ იძლევა.

მათი მტკიცებით, რწმენის გამო ჩიპიან პირადობის მოწმობასა და პასპორტზე უარის თქმით, მათ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები ეზღუდებოდათ.