მამაკაცთან სექსუალური კავშირის მქონე მამაკაცებისთვის 10 წლით სისხლის დონორობის აკრძალვა, საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად სცნო. ეს გადაწყვეტილება სასამართლომ 2019 წლის 17 დეკემბერს მიიღო. ინფორმაციას თანასწორობის მოძრაობა ავრცელებს

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების მიხედვით, სისხლის გზით გადამდები დაავადებების შეძენის მაღალი რისკის შემცველი შეიძლება იყოს როგორც მსმ, ისე ჰეტეროსექსუალ პირთა ზოგიერთი სქესობრივი ქცევა.

მოსარჩელე პირების განცხადებით, მსმ პირებისათვის დონორობის უფლება ხანგრძლივად იზღუდებოდა, ვიდრე ობიექტურად არის აუცილებელი დონაციის პროცესის უსაფრთხოებისათვის. ყველა სხვა შემთხვევაში კი, დასახელებული უფლება იზღუდება სარისკო ქცევიდან 12 თვის ვადით.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ 10 წელი ბევრად აღემატება "ფანჯრის პერიოდს" და მსგავსი ფორმა ზღუდავდა მსმ პირთა უფლებებს.

საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ საკითხზე მეორედ იმსჯელა. პირველად ეს საკითხი 2014 წელს განიხილეს და სასამართლოს დადგენილებით, მამაკაცთან სექსუალური კავშირის მქონე მამაკაცებს 10 წლის ვადით აეკრძალათ, სისხლისა და მისი კომპონენტების უანგარო დონორობა.