აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, შადრევანი, რომლის შეკეთებაშიც გორის მუნიციპალიტეტმა 55 700 ლარი დახარჯა 4 თვეში გაფუჭდა.

უწყების ინფორმაციით, შადრევნის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტმა 2017 წელს დაგეგმა და ამისთვის ბიუჯეტში გაითვალისწინა 106 000 ლარი. მუნიციპალიტეტმა გამოაცხადა ტენდერი სავარაუდო ღირებულებით 63 000 და ხელშეკრულება გაუფორმა შპს ალონის. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შადრევანი არ ამუშავდა და პასუხისმგებელმა პირმა განმარტა, რომ ამის მიზეზი დაზიანებული წყლის მილები იყო, რომელთა შეცვლაც ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებული არ იყო.

მუნიციპალიტეტმა შადრევნის უშედეგო რეაბილიტაციიდან 9 თვის შემდეგ შესაბამისი სამუშაოების შესრულება დაევალა ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს. ჩატარებული ღონისძიებების შემდეგ შადრევანი ამუშავდა, თუმცა მხოლოდ ოთხი თვით, 2018 წლის ივნისიდან ამავე წლის ნოემბრამდე.

აუდიტის განცხადებით, მუნიციპალიტეტში განმარტეს, რომ დაზიანდა ელექტროგაყვანილობა რის გამოც შადრევანი არ ირთვებოდა. მათივე თქმით, დაზიანებები მუნიციპალიტეტმა 6 თვის შემდეგ, 2019 წლის მაისში გამოასწორა.