2020 წლის საქართველოს ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება 62,8 მილიონ ლარამდე იზრდება. წინა წელთან შედარებით ზრდა 4,6 მილიონი ლარია.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი მთლიანი შიდა პროდუქტების ზრდასთან ერთად იზრდება. მაუწყებლობის შესახებ კანონის მიხედვით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი წინა წლისათვის განსაზღვრული მთლიანი შიდა პროდუქტის არანაკლებ 0,14%-ია.

ამავე კანონის მიხედვით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის მინიმუმ 15 პროცენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს ერგება. ამ შემთხვევაში თანხა 9 420 000 ლარია.

საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი შეიმუშავა და საქართველოს პარლამენტს განსახილველად უკვე წარუდგინა. საპარლამენტო კომიტეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს დარგების მიხედვით განიხილავენ.