აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის რეაბილიტაციისას 1 116 000 ლარზე მეტი არარაციონალურად დაიხარჯა. აუდიტის ანგარიშში ამ შესყიდვის დროს გამოვლენილ რამდენიმე უარყოფით გარემოებაზე მიუთითებენ.

აუდიტის ცნობით, სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად შეირჩა მშენებლობის ე.წ. Design-Build მეთოდი. მათი ინფორმაციით, ტენდერის სავარაუდო ღირებულება იყო 5 829 000 ლარზე მეტი. ტენდერში მონაწილეობა მიიღო სამმა კომპანიამ და გაიმარჯვა უმცირესი ფასის წარმომადგენელმა — შპს დიკა 2010-მა, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება ღირებულებით 5 192 000 ლარი.

"სამშენებლო პროექტების განხორციელების DB მეთოდის ერთ-ერთ უარყოფით მხარეს წარმოადგენს შესყიდვის საშუალებად ტენდერის გამოყენების სირთულე. იმის გამო, რომ აღნიშნული მეთოდი გულისხმობს საპროექტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ერთი კონტრაქტორისგან შესყიდვას, ტენდერის გამოცხადების ეტაპზე არ არსებობს დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა), რაც, თავის მხრივ, შეუძლებელს ხდის სწორად განფასდეს შესასრულებელი სამუშაოები და შედეგად, ადეკვატურად განისაზღვროს შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება", — წერია ანგარიშში.

აუდიტის ანგარიშის მიხედვით, კორპუსის ტექნიკურ მდგომარეობაზე დასკვნის ღირებულების გაანგარიშების დროს არ არის გათვალისწინებული ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ტარიფები. მათივე თქმით, ნებართვების ღირებულების დადგენას არ ესაჭიროებოდა ბაზრის კვლევა, რადგან ის გაიცემა მხოლოდ ქალაქ თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ და მისი ფასები ფიქსირებულია.

აუდიტში აღნიშნავენ, რომ ამის გამო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა გაზრდილია ჯამურად მილიონ 116 ათას ლარზე მეტით (225,8 ათასი ლარით, მომსახურებების ნაწილში + 890,5 ათასი ლარით, სამუშაოების ნაწილში), რამაც შექმნა საბიუჯეტო სახსრების არარაციონალური და არაეკონომიური ხარჯვის რისკი.