ქართულმა ოცნებამ პარლამენტში კანონპროექტი დაარეგისტრირა, რომლითაც 2020 წლისთვის არჩევნების ჩატარება ნულოვანი ბარიერითა და ბლოკების შექმნის გარეშე იგეგმება. ამ კანონპროექტით ცვლილებები შევა საქართველოს კონსტიტუციის გარდამავალი დებულების მეორე მუხლში. კანონპროექტების ავტორებად დოკუმენტში პარტიის თავმჯდომარე, ბიძინა ივანიშვილი და აღმასრულებელი მდივანი, ირაკლი კობახიძე არიან მითითებული.

როგორ მიიღებენ პარტიები ხმებს

  • მანდატების რაოდენობის დასადგენად პარტიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა გამრავლდება 150-ზე (პარლამენტში ადგილების რაოდენობაზე) და გაიყოფა მონაწილე ყველა პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების ჯამზე;
  • გაუნაწილებელ მანდატებს თანმიმდევროვით მიიღებენ უკეთესი შედეგის მქონე პოლიტიკური პარტიები;
  • არჩევნების შედეგად მანდატს მიიღებს ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც მიიღებს სულ მცირე ერთი მანდატის მისაღებად საკმარის ხმების რაოდენობას.

მაგალითად: 2016 წლის არჩევნებში 856 638 ხმა, არჩევნებში ყველა პოლიტიკურმა ძალამ ჯამში 1 762 376 ხმა მიიღო. ახალი წესის მიხედვით, 856 638 უნდა გამრავლდეს 150-ზე და გაიყოს 1 762 376-ზე. მიღებული რიცხვი 72,9 არის. ეს ნიშნავს, რომ ქართულ ოცნებას შეეძლო 72 ხმის მიღება.

მმართველმა პარტიამ პროპორციული არჩევნების ჩატარება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელზე რუსი დეპუტატის დაჯდომამ საზოგადოების პროტესტი გამოიწვია. აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომას და პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებას.