ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) საქართველოს რეგიონებში პედაგოგებისთვის წილხვდომილობის შესახებ ლექციების ჩატარებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ეს პროცესი ეწინააღმდეგება სახელმწიფოსა და რელიგიის გამიჯვნის კონსტიტუციურ პრინციპს. ორგანიზაციის განცხადებით, იმის ნაცვლად, რომ სახელმწიფო ხელს უწყობდეს საჯარო საგანმანათლებლო სივრცეში დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ხელშეწყობას, მასწავლებლებს მონაწილეობა უხდებათ მართლმადიდებელი ეკლესიის რელიგიური შინაარსის ღონისძიებებში.

მათი თქმით, მსგავსი ტიპის ლექციებში პედაგოგების, მით უმეტეს, განსხვავებული რელიგიური მრწამსის მასწავლებლების ჩართვა ყოვლად მიუღებელია. მათივე თქმით, პრობლემურია ის გარემოებაც, რომ პედაგოგებს დაგეგმილი ღონისძიების მიზნისა და შინაარსის შესახებ წინასწარ არ მიეწოდათ შესაბამისი ინფორმაცია.

გარდა ამისა, TDI აცხადებს, რომ ირღვევა ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მთელი რიგი ნორმები. კერძოდ:

  • სახელმწიფო ზოგადი განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად მიზნად აცხადებს რელიგიური და პოლიტიკური გაერთიანებებისაგან საჯარო სკოლის დამოუკიდებლობას (მუხლი 3);
  • დაუშვებელია საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესის რელიგიური ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის ან იძულებითი ასიმილაციის მიზნებისათვის გამოყენება. დაუშვებელია სკოლის მიერ საკუთარი უფლებამოსილებისა და რესურსების იმგვარად გამოყენება, რამაც შეიძლება პირდაპირ ან ირიბად გამოიწვიოს მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის, აგრეთვე მათი გაერთიანებების რაიმე დისკრიმინაცია. (მუხლი 13);
  • დაუშვებელია, მოსწავლეს, მშობელს და მასწავლებელს დაეკისროთ ისეთი ვალდებულებების შესრულება, რომლებიც ძირეულად ეწინააღმდეგება მათ რწმენას, აღმსარებლობას ან სინდისს (მუხლი 18).

TDI-ში ამბობენ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო ვერ ახერხებს საპატრიარქოსგან დისტანცირებას. მათი თქმით, ღვთისმშობლის წილხვდომილებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები, განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებები, ამ მიზნებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი და დახარჯული თანხა სწორედ მოცემულ სისტემურ პრობლემაზე მიანიშნებს.

TDI მოუწოდებს საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს, დაიცვან სახელმწიფოსა და რელიგიის გამიჯვნის კონსტიტუციური პრინციპი და რელიგიური ნეიტრალობა. ასევე, მოუწოდებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, არ დაუშვას საჯარო სკოლებში კონსტიტუციითა და ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით განმტკიცებული რელიგიური ნეიტრალობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დარღვევა და განმარტოს, აღნიშნულ ლექციებში მასწავლებლების ჩართვის საფუძვლები. ასევე, წარმოადგინოს პასუხისმგებელი უწყებებისა და გაწეული ხარჯების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია.

8 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ სხვადასხვა რეგიონში საჯარო სკოლების ასეულობით მასწავლებელს ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაულის შესახებ თეოლოგიური ლექციები ჩაუტარეს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თავად მასწავლებლებმა დაწერეს.

პედაგოგები განმარტავენ, რომ მათ სხვადასხვა ინფორმაცია მიაწოდეს. კერძოდ, ნაწილს უთხრეს, რომ ისინი მინისტრთან შეხვედრაზე მიდიოდნენ. ნაწილს კი სამინისტროს სახელით წინასწარ დაგეგმილ ლექციაზე მოთხოვეს წასვლა.

წილხვდომილობის დღე

ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხვდომილობის დღის, 12 მაისის დასვენების დღედ გამოცხადების გამო საქართველოს პარლამენტმა რიგგარეშე სესია ჩაატარა. შესაბამისად, ცვლილება კანონში დაჩქარებული წესით შევიდა. ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღის გამო 12 მაისი ისედაც უქმე დღე.

წილხვდომილობის კანონის დონეზე დამტკიცების შემდეგ საქართველოს მთავრობამ ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესთან, 12 მაისთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმა მოიწონა და სარეზერვო ფონდიდან ათასობით ლარიც გამოუყო.

ამ გეგმის მიხედვით, თბილისსა და რეგიონებში ლექციები, ლიტერატურული საღამოები, კონფერენციები, კინოჩვენებები, სპექტაკლები, ფოლკლორული ანსამბლების ტურნეები დაიგეგმა. ზოგიერთი ღონისძიება ერთჯერადია და უკვე ჩატარდა. ზოგიერთი კი დღეების, კვირის ან თვეების განმავლობაში გაგრძელდება.

მთავრობის განკარგულებით, 480 ათასი ლარი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ მიიღო, 141 600 ლარი — საქართველოს საპატრიარქომ, 73 ათასი ლარი კი, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. სულ სარეზერვო ფონდიდან 893 940 ლარი გამოიყო, აქედან 696 600 პირველი ეტაპის ღონისძიებებისთვისაა განკუთვნილი, ხოლო 199 340 ლარი — დამატებითი დაფინანსების ფარგლებში.

გაიგეთ მეტი: