ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის კვლევას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ შედეგები საყურადღებოა, მაგრამ არა საგანგაშო.

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კვლევის მიხედვით, სისხლში ტყვიის დონე ≥5 მკგ/დლ აღმოაჩნდა ბავშვთა 41%-ს, 5-დან 10 მკგ/დლ-მდე 25%-ს, ხოლო ≥10 მკგ/დლ 16%-ს.

მინისტრის თქმით, კონსულტაციების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში მკურნალობის დაწყება საჭიროა თუ სისხლში ტყვიის შემცველობა 40 მკგ/დლ-ს აღემატება. ტყვიის მინიმალური, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო კონცენტრაცია ადამიანის ორგანიზმში არ არის დადგენილი. თუმცა, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და აშშ დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების რეკომენდაციების შესაბამისად, სხვადასხვა მასშტაბის საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებები უნდა დაიგეგმოს, როდესაც ვენურ სისხლში ტყვიის შემცველობა ტოლია ან აღემატება 5 მკგ/დლ-ს.

როგორც სერგეენკო ამბობს, ყველა იმ ბავშვს, ვისაც ტყვიის მომატებული რაოდენობა აღმოაჩნდა, დამატებითი კვლევები ჩაუტარდება, რასაც გარემოს სინჯების აღებაც დაემატება:

"16 ბავშვში, რომელსაც ყველაზე მეტად ჰქონდა მომატებული უკვე ჩავატარეთ ეს მეორე ეტაპის კვლევები. მათი ბუნებრივი ფიზიკური განვითარება ნორმის ფარგლებშია. მეორე სტრატეგიული ამოცანაა ამ ტყვიის წყაროს პოვნა".

ამავე კვლევის თანახმად გამოვლინდა, რომ სისხლში ტყვიის შემცველობა უფრო მეტ ბავშვს აქვს მომატებული დასავლეთ საქართველოში, ვიდრე აღმოსავლეთში. აჭარაში, გურიაში, სამეგრელო ზემო სვანეთსა და იმერეთში ბავშვების 50%-ზე მეტს სისხლში ტყვიის დონე ≥5 მკგ/დლ აქვს. ხოლო10 მკგ/დლ-ზე მაღალი ან ტოლი შემცველობა აჭარაში მცხოვრები ბავშვების 50%-ს და გურიაში მცხოვრების 44%-ს აქვს მაშინ, როცა შიდა ქართლსა და კახეთში ეს მაჩვენებელი 4%-ს შეადგენს.

ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის დასადგენად 2018 წლის სექტემბერ-დეკემბერში ქვეყნის მასშტაბით წარმომადგენლობითი, მრავალინდიკატორული, კლასტერული კვლევა (MICS) ჩატარდა. კვლევის ფარგლებში შეგროვდა ბავშვების, ოჯახების და ქალების მდგომარეობის შესახებ მაღალი ხარისხის მონაცემები, რომელთა შედარებაც შესაძლებელია საერთაშორისო მონაცემებთან.

ტყვიის დონის განსასაზღვრად ვენური სისხლის სინჯები შეგროვდა 2-7 წლის 1578 ბავშვისგან საქართველოს მასშტაბით. ბავშვების ჩართვა კვლევაში მოხვდა შემთხვევითი პრინციპით და სინჯები გაიგზავნა იტალიის ჯანმრთელობის ლაბორატორიაში.

ტყვიის შემცველობაზე სისხლის ნიმუშის კვლევისას გამოყენებული იყო ინდუქციურად შეწყვილებული პლაზმის მას-სპექტრომეტრი (ICP-MS). კვლევის ცდომილება 2 პროცენტული პუნქტია.