შიდსის ცენტრის ინფორმაციით, 31 იანვრის მონაცემებით, აივ ინფექციების 40 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა მაშინ, როცა შარშან იმავე პერიოდში 28 ახალი შემთხვევა იყო.

შიდსის ცენტრის მონაცემებით, საქართველოში 7 474 აივ ინფიცირებული პირია რეგისტრირებული, მათ შორის 5 599 კაცია, 1 875 — ქალი. პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 39 წლამდე ასაკისაა. მათგან შიდსი 3 969 პაციენტს განუვითარდა, 1 523 გარდაიცვალა.

31 დეკემბერს მონაცემებით აივ მკურნალობას იტარებს 4 597 პაციენტი, მათ შორის 43 – ბავშვია. რეგისტრირებულ შემთხვევათა განაწილება გადაცემის გზების მიხედვით ასეთია:

 • ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია — 39,9% (2968);
 • დაინფიცირდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად — 46,4% (3458) ;
 • მამაკაცები რომელთაც სექსი აქვთ მამაკაცთან — 11,2% (836);
 • დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით — 1,4% (105);
 • სისხლის რეციპიენტია — 0,5% (36);
 • გადაცემის გზა დაუდგენელია — 0,7%(50).

შიდსის ცენტრის განცხადებით, ბოლო წლებში აივ ინფექცია/შიდსის ახალ შემთხვევათა ანალიზი აჩვენებს, რომ ახალი შემთხვევები სტაბილურად იზრდება:

 • 2014 წელს - 564;
 • 2015 წელს - 717;
 • 2016 წელს - 719;
 • 2017 წელს - 631;
 • 2018 წელს - 672.