საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2019 წელს, გასული წლების მსგავსად, საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება 800 000 ლარით დაფინანსდება. მომავალი წლის ბიუჯეტის პარლამენტს პროექტი ჯერ არ დაუმტკიცებია.

საპატრიარქოს ტელევიზია დაფინანსება ბიუჯეტიდან საპატრიარქოსთვის გადაცემული 25 მილიონი ლარის ფარგლებში მოხდება. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, საპატრიარქოს დაფინანსების დიდი წილი, 23 415 000 ლარი მოქალაქეების სასულიერო განათლებაში უნდა დაიხარჯოს.

საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი შეიმუშავა და საქართველოს პარლამენტს განსახილველად უკვე წარუდგინა. საპარლამენტო კომიტეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს დარგების მიხედვით განიხილავენ. პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, ბიუჯეტის პროექტი რამდენჯერმე გადამუშავდება, საბოლოოდ კი, პარლამენტი დოკუმენტს დეკემბრის ბოლომდე დაამტკიცებს.

2018 წელთან შედარებით 2019 წელს საქართველოს ბიუჯეტი 12 729 700 000 ლარით განისაზღვრა, რაც 270 200 000 ლარით აღემატება 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.