საქართველოს ბიზნესის ასოციაციის წარმომადგენლები თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში იმ ჩანაწერის შეცვლას ითხოვენ, რომლითაც კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვები და რეგულაციები თამბაქოს არაწვად ნაწარმზეც ვრცელდება, მათ შორისაა ელექტრონული სიგარეტი და ახალი თამბაქოს ნაწარმი. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე უკვე დარეგისტრირდა.

კანონპროექტის ინიციატორები ითხოვენ, რომ თამბაქოს ნაწარმის განმარტებიდან ამოიღონ ტექსტი — ელექტრონული სიგარეტის ან სხვა მსგავსი მოწყობილობის ნიკოტინის შემცველი მასალა, კარტრიჯი, კაფსულა, ასევე მოწევის განმარტებიდან სიტყვები — ორთქლი და გახურება. ინიციატორების ცნობით, ამ ცვლილებით მკაცრი რეგულაციები აღარ გავრცელდება ელექტრონულ სიგარეტზე და ახალ, არაწვად თამბაქოს ნაწარმზე.

კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლები თანმხდებიან, რომ თამბაქო და ნიკოტინის ნაწარმი, რომელთაც წვის პროცესი არ ახლავთ ტრადიციული სიგარეტებისგან განსხვავდებიან. თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც 2018 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდა, ერთნაირად არეგულირებს ყველა თამბაქოსა და ნიკოტინის ნაწარმს.

კანონპროექტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ნიკოტინის ახალი ნაწარმი რეგულირების მიღმა კი არ უნდა დარჩეს, არამედ ახლებურად უნდა დარეგულირდეს. ამავე პროექტის მიხედვით, ნიკოტინის არაწვადი ნაწარმი განსხვავდება სიგარეტისა და სხვა წვადი თამბაქოს ნაწარმისგან. უფრო კონკრეტულად, ელექტროსიგარეტები და ზოგიერთი ახალი თამბაქოს ნაწარმი არ ახდენს თამბაქოს აალებას და არ გამოყოფს კვამლს. ბიზნესასოციაციის ცნობით, მოწევასთან დაკავშირებულ დაავადებებს იწვევს სიგარეტის კვამლში არსებული ათასობით ქიმიური ელემენტი იწვევს და არა თავად ნიკოტინი.

ამავე კანონპროექტში წერია, რომ ახალი თამბაქოს ნაწარმი უნდა დარეგულირდეს ახალი საკანონმდებლო აქტით და არ უნდა გავრცელდეს ის წესები, რაც ტრადიციულ ნაწარმზე მოქმედი კანონმდებლობით ვრცელდება.

კანონპროექტის ავტორებს მაგალითად, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის 28 ქვეყანა მოჰყავთ, რომლებმაც ორთქლის გამომყოფი პროდუქტები 24 თავში მოაქცია, რადგან ზოგიერთი ნაწარმი, მიუხედავად თამბაქოს შემცველობისა, მოწევისთვის განკუთვნილი არ არის.

ამავე თემაზე: