მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ჩვენი წარმოდგენები სხვა ადამიანების სქესობრივი ცხოვრების მრავალფეროვნებაზე ძალიან გადაჭარბებულია. განსაკუთრებით არასწორი წარმოდგენა კი მამაკაცებს მდედრობითი სქესის წარმომადგენლების ინტიმურ ურთიერთობებზე აქვთ.

კვლევის ფარგლებში ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადამიანებს სთხოვეს, რომ ევარაუდათ, მათი აზრით თვეში რამდენჯერ ჰქონდათ მათ ქვეყანაში ბიჭებს სექსი.

ორივე ქვეყანაში ვარაუდობდნენ, რომ ბიჭებს თვეში სექსი საშუალოდ 14-ჯერ ჰქონდათ, სინამდვილეში კი ეს მაჩვენებელი ბრიტანეთში დაახლოებით ხუთი, ხოლო შეერთებულ შტატებში კი ოთხია.

ხალხის ვარაუდს თუ დავეყრდნობით გამოდის, რომ საშუალო ახალგაზრდა მამრობითი სქესის წარმომადგენელს წელიწადში სექსი დაახლოებით 180-ჯერ აქვს, რეალური მაჩვენებელი კი დაახლოებით 50-ია.

უფრო განსაცვიფრებელი კი ბიჭებში გოგოებზე არსებული წარმოდგენებია. ბიჭების ვარაუდით, გოგოებს თვეში სექსი დაახლოებით 22-ჯერ აქვთ, რაც ფაქტობრივად ყველა სამუშაო დღეს სექსის ქონას უდრის. რეალური ციფრი კი გოგოების შემთხვევაშიც დაახლოებით ხუთია.

ჩვენი სახეობის ფიზიკური გადარჩენა უშუალოდ სექსზეა დამოკიდებული, მიუხედავად ამისა საზოგადობაში მასზე უამრავი არასწორი წარმოდგენა არსებობს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისაა, რომ ადამიანების სხვა ძირითადი ქცევებისგან განსხვავებით, სექსი დახურულ კარებს მიღმა ხდება.

კვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ადამიანებს ასევე ჰკითხეს, ევარაუდათ დაახლოებით რამდენი სექსუალური პარტნიორი ეყოლებოდა 50 წლის ასაკის კაცს თავისი ცხოვრების განმავლობაში. ამ შემთხვევაში მათი ვარაუდი სიმართლესთან ახლოსაა - დაახლოებით 19.

უცნაური ისაა, რომ მამაკაცების და ქალების მიერ აღრიცხული სექსუალური პარტნიორების რაოდენობა მკვეთრად განსხვავდება. როგორც წესი, ქალების მიერ აღრიცხული სექსუალური პარტნიორების რაოდენობა კაცებისაზე ორჯერ ნაკლებია. ეს კი სტატისტიკურად შეუძლებელია, რადგან დედამიწაზე ჰეტეროსექსუალი კაცებისა და ქალების რაოდენობა თითქმის თანაბარია.

ეს ფაქტი რამდენიმე სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება აიხსნას. კაცები ცნობიერად ან გაუცნობიერებლად თავიანთი პარტნიორების რაოდენობას ზრდიან, ქალები კი პირიქით. ამ ყველაფერში როლს ისიც თამაშობს, რომ ქალები და კაცები ტერმინ "სექსუალურ პარტნიორს" სხვადასხვა მნიშვნელობით იყენებენ.