სახალხო დამცველი არასრულწლოვნის სუიციდის შემთხვევას ეხმაურება და ამბობს, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მიმართულებით კონკრეტული ღონისძიებები უნდა გატარდეს.

კერძოდ, ომბუდსმენის აზრით, უნდა შეიქმნას სპეციალიზებული ცხელი ხაზი, სადაც ბავშვებს შეეძლებათ მიიღონ მეგობრული, კვალიფიციური სერვისი და შესაბამისი კონსულტაცია 24-საათიან რეჟიმში.

"სოციალური სამსახურის ცხელი ხაზი, რომელიც მხოლოდ სამუშაო საათებში მუშაობს, ვერ ფარავს ამ მიმართულებით არსებულ საჭიროებას", - წერია სახალხო დამცველის განცხადებაში.

ომბუდსმენის აზრით, საგანმანათლებლო და სოციალურმა სამსახურებმა არასრულწლოვნებს ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე უნდა მიაწოდონ: ბულინგი, კიბერბულინგი, სექსუალური შევიწროება, სხვა სახის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის ფორმები. ამასთან, სამსახურებმა მოზარდებს უნდა აცნობონ, რომ არსებობს შესაბამისი მხარდაჭერის სერვისები და მათი გამოყენება შეუძლიათ.

სახალხო დამცველის მესამე რეკომენდაცია ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალებს შეეხება. კერძოდ, განცხადების მიხედვით, საჭიროა ზოგადსაგანმანათლებლო დასწესებულებების, მასწავლებლების, სოციალური მუშაკების და სხვათა ბავშვებთან მუშაობის უნარების დახვეწა.

ომბუდსმენი საჭირო მიიჩნევს ბავშების ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასაც. მისი აზრით, ბავშვებმა უნდა იცოდნენ, რომ პრობლემების გამჟღავნებას შესაბამისი მხარდაჭერა მოჰყვება.

ამასთან, რეკომენდაციებში საუბარია მედიის როლზეც ბავშვთა საკითხების გაშუქებაში.

"სახალხო დამცველი მოუწოდებს მედიასაშუალებებს, საკითხის მგრძნობელობის გათვალისწინებით, სიფრთხილე გამოიჩინონ გაშუქებისას და იხელმძღვანელონ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებით", - ვკითხულობთ განცხადებაში.