გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევის მიხედვით, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შესახებ ქუჩის ბავშვების ჯგუფების შიდა დინამიკისთვის შეიძლება დამახასიათებელი იყოს "სექსუალური დაჯილდოების" სისტემა, რაც გოგონებს ძალადობის რისკის წინაშე აყენებს.

კვლევაში ვკითხულობთ, რომ თბილისში მოქმედი ერთ-ერთი დაჯგუფების ყოფილი წევრების ჩვენებების მიხედვით, გოგოები ვალდებულნი იყვნენ, სექსუალური მომსახურება გაეწიათ დაჯგუფების უფროსი წევრებისთვის (ან სექტის წევრებისთვის).

სხვა დაჯგუფებების ყოფილი წევრები ამბობენ, რომ თავიანთი შემოსავლის ნაწილს სექსუალური მომსახურების საფასურის გადასახდელად იყენებდნენ.

"ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ, სავარაუდოდ, ქუჩის ბავშვები სექსუალური ძალადობის შედეგად ტრავმირებულნი უნდა იყვნენ. ეს არაერთხელ აღნიშნეს კვლევის ფარგლებში გამოკითხულმა ფსიქოლოგებმა. ბავშვებისა და სოციალური მუშაკების მიერ დასახელებული იყო სხვა სახის, ძალადობით და ნარკოტიკული ნივთიერებების გამოყენებით გამოწვეული, ფსიქოლოგიური ტრავმებიც", - ვკითხულობთ კვლევაში.

გაიგე მეტი: კვლევა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შესახებ - მთავარი მიგნებები