მთავრობაში დაგეგმილი სტრუქტურული რეორგანიზაციის საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტის ბიუროს წარედგინა. სამთავრობო სტრუქტურული ცვლილებების, ე.წ. მცირე მთავრობის დასამტკიცებლად, დეპუტატები რიგგარეშე სხდომაზე ოთხშაბათს შეიკრიბებიან.

სამთავრობო ინიციატივის მიხედვით, 14 მინისტრთა კაბინეტიდან ათი სამინისტრო და ერთი სახელმწიფო მინისტრის აპარატი რჩება.

ცვლილებების თანახმად:

  • განათლების სამინისტროს სპორტისა და კულტურის უწყებები შეუერთდება;
  • სასჯელაღსრულების სამინისტრო იუსტიციის სამინისტროსთან გაერთიანდება;
  • დევნილთა სამინისტრო უქმდება და მისი ფუნქციები გადანაწილდება სამ უწყებაზე: განსახლების ფუნქცია ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს შეუერთდება, მიგრაცია - შსს-ს, ხოლო სოციალური პოლიტიკა - ჯანდაცვის სამინისტროს.
    დანარჩენი სამინისტროები ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობენ ფუნქციონირებას.

ასევე ცვლილებები შეეხო არა მხოლოდ სამინისტროებს, არამედ მთავრობის შემადგენლობაში მყოფ სხვა სტრუქტურულ ერთეულებსაც.

  • რელიგიის სააგენტო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს შეერწყმება;
  • ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი განვითარების კომპონენტი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადავა.