მხატვარი გია ბუღაძე საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც სასამართლოს შესაძლოა შემოქმედებითი ნაწარმოების გავრცელების აკრძალვის უფლება მიენიჭოს აბსურდულს უწოდებს.

ტვ პირველის ეთერში ბუღაძემ განაცხადა, რომ კრიტერიუმების დადგენა რა იქნება დასაშვები და რა არა შეუძლებელია:

"პლატონით დაწყებული, არისტოტელეთი დამთავრებული და ამოსული თანამედროვე ფილოსოფოსებამდე ვერ დაადგინეს კრიტერიუმი საერთო რა არის. მოსამართლეს რა ინტელექტუალური მონაცემი უნდა ჰქონდეს ისეთი, რომ დადგეს და იმან დაადგინოს რა არის ხელოვნების ნაწარმოები და რა უზნეო და მახინჯი".

კანონპროექტის მიხედვით, კულტურის შესახებ კანონში ჩაიწერება, რომ სასამართლო აკრძალავს შემოქმედებითი ნაწარმოების გავრცელებას თუ ის ლახავს სხვა ადამიანის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, აღვივებს ეროვნულ, ეთნიკურ, რელიგიურ და რასობრივ შუღლს, ქადაგებს ომსა და ძალადობას და პროპაგანდას უწევს პორნოგრაფიას.

კანონპროექტის ინიციატორები, ეკა ბესელია და ლევან გოგიჩაიშვილი ამბობენ, რომ კანონპროექტის მიღების მიზანია საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობის საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებებთან ჰარმონიზება. გოგიჩაიშვილის თქმით, ცვლილებები ცენზურას ან დამატებით შეზღუდვას არ გულისხმობს.

კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მე-20 მუხლში ვკითხულობთ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით შემოქმედებითი ნაწარმოების გავრცელების აკრძალვა შესაძლებელია, თუ ის სხვათა უფლებებს ლახავს.

აღნიშნული ცვლილება, მიღების შემთხვევაში, ამოქმედდება საქართველოს პრეზიდენტის მომდევნო არჩევნებში არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე.