სახელმწიფო Check in Georgia 2018-ის ინტერნეტრეკლამაში 500 000 ლარამდე თანხას დახარჯავს. პროექტით გათვალისწინებულია ვებგვერდის და ფეისბუქგვერდის შექმნა და მართვა, საკომუნიკაციო სტრატეგიის განსაზღვრა და განხორცილება, ასევე ონლაინ სარეკლამო კამპანიის წარმოება სოციალური ქსელში 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ტურიზმის სააგენტო მომსახურების პირდაპირი წესით, ტენდერის გარეშე შესყიდვას გეგმავს და თანხმობას შესყიდვების სააგენტოსგან ელოდება.

"რაც შეეხება სარეკლამო აქტივობების შეზღუდულ ვადებში ჩატარებას, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ტურისტული ნაკადის შემოდინება დამოკიდებულია, სწორად გათვლილ მარკეტინგზე, დროის ფაქტორი უდიდეს მნიშვნელობას თამაშობს აღნიშნულ ბაზარზე ქვეყნის სწორად პოზიციონირებისათვის. მართალია სარეკლამო კამპანიები და სხვადასხვა აქტივობები წინასწარ იგეგმება ზოგადი მიმართულებებით, თუმცა სწორად შერჩეული და ეფექტურად გათვლილი დრო, უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის დადებითად პოზიციონირების საკითხში", - მიწერა ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ შესყიდვების სააგენტოს.