693 შემთხვევაში, გულის პრობლემების მქონე პაციენტები სასწრაფომ ისეთ დაწესებულებებში გადაიყვანა, რომელთაც კარდიოლოგიური ოპერაციის ჩატარების ნებართვა არ ჰქონდათ. ამის შესახებ სასწრაფო დახმარების სისტემის ეფექტიანობაზე აუდიტის სამსახურის ანგარიშში წერია.

2015 წლის თბილისის ჰოსპიტალიზაციის ბაზის ანალიზისას აუდიტმა, ასევე, გამოავლინა 335 შემთხვევა, როდესაც ისნის რაიონში გამოძახებული სასწრაფომ პაციენტი დიღმის მასივში არსებულ საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. არადა ისნის რაიონში ბევრი მრავალპროფილური საავადმყოფოა განლაგებულია. სასწრაფოსთვის კი ჰოსპიტალიზაციის უახლოესი მანძილის პრინციპი მოქმედებს.

ანგარიშის თანახმად, პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმების და პასპორტიზაციის სისტემის გაუმართაობის გამო, ვერ ხდება პაციენტის ოპტიმალურად ჰოსპიტალიზაციის და თვითნებური ჰოსპიტალიზაციის პრაქტიკის თავიდან აცილება:

"გარკვეულ შემთხვევებში ხდება პაციენტის ჰოსპიტალიზაციისას უახლოესი მანძილის პრინციპის უგულებელყოფა და მათი ისეთ დაწესებულებაში მიყვანა, სადაც არ არის პაციენტის მისაღები ხარისხით მკურნალობისათვის საჭირო პირობები. ეს კი მნიშვნელოვნად ზრდის პაციენტის კრიტიკულ მდგომარეობაში ყოფნისას დაგვიანებული რეაგირების და საჭირო მომსახურების ვერ მიღების რისკს, იმის გათვალისწინებით, რომ ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება თავისთავად უკვე გულისხმობს პაციენტის მძიმე მდგომარეობას."