ტელეკომპანია დოჟდის ინფორმაციით, რუსი გეი წყვილის, ევგენი ვოიცეხოვსკისა და პაველ სტოცკის დანიაში რეგისტრირებული ქორწინება რუსეთმა ოფიციალურად აღიარა. საუბარია არა ქორწინების რეგისტრაციაზე, არამედ უკვე არსებული ქორწინების აღიარებაზე.

დანიის კანონმდებლობისგან განსხვავებით, რუსეთში ერთნაირი სქესის მქონე პირების ქორწინება დაკანონებული არ არის. რუსეთის საოჯახო კოდექსში "ქორწინება" განმარტებული არაა, თუმცა არის ნორმები, რომლებიც ქორწინებას, როგორც ქალისა და კაცის ერთობას განსაზღვრავს. მაგალითად, ქორცინებისთვის კაცისა და ქალის ნებაყოფლობითი თანხმობაა საჭირო.

მოსკოვის მერის ვებგვერდზე წერია, რომ საზღვარგარეთ რეგისტრირებულ ქორწინებას განმეორებითი რეგისტრაცია არ სჭირდება, ის ავტომატურად კანონიერია. მხარეებმა, უბრალოდ, დოკუმენტები სწორად უნდა თარგმნონ და გააფორმონ.

ვოიცეხოვსკისა და სტოცკის მაგალითი არ ნიშნავს, რომ საზღვარგარეთ რეგისტრირებული ნებისმიერი ქორწინება შეიძლება რუსეთშიც კანონიერი იყოს. კანონით, ვერ დაქორწინდები ნათესავზე ან მშილებელზე, ასევე, თუ ერთ-ერთი უკვე ქორწინებაშია ან აქვს ფსიქიკური აშლილობა.

ჩნდება კითხვა შეიძლება თუ არა გეი ქორწინების გაუქმება. კანონით, დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს, რათა ქორწინება არაკანონიერად სცნონ. რუსეთში პრეცედენტული სამართალი არ არის, ამიტომ კანონების ოფიციალური განმარტება მხოლოდ უზენაეს სასამართლოს შეუძლია.

კანონში ცვლილების შესახებ შეიძლება საკანონმდებლო ორგანო, დუმამაც იმსჯელოს. მიუხედავად იმისა, რომ კანონს უკუძალა არ აქვს, განხილვისას შესაძლოა ჩაიწეროს მუხლი, რომლითაც ახალი რედაქცია უკვე რეგისტრირებულ ქორწინებებზეც გავრცელდება.

ამავე დროს, რუსეთში მოქმედებს კანონი არასრულწლოვნებში გეი პროპაგანდის წინააღდეგ, რომელიც, თავის მხრივ, შეკრებისა და თავისუფლების გამოხტავას ზღუდავს. კანონი დუმის დეპუტატებმა იმ არგუმენტით მიიღეს, რომ ამით ბავშვებს იმ ინფორმაციისგან დაიცავდნენ, რომელიც "ტრადიციული ოჯახის ღირებულებების უარყოფას გულისხმობს".

განახლება: ამ ამბის გავრცელების შემდეგ რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორივე კაცის პასპორტი გააუქმა. სახელმწიფო მომსახურების მრავალფუნქციური ცენტრის თანამშრომელს, რომელმაც პასპორტში ქორწინების ბეჭედი დასვა, გაათავისუფლლებენ.