გარემოს ეროვნული სააგენტო ზამთრის პერიოდში მოსალოდნელი ანომალურად ცივი ამინდის შესახებ განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ ამ ეტაპზე არანაირი საფუძველი არ არსებობს მომავალი ზამთრის ანომალიურობის შესახებ.

სააგენტო განმარტავს, რომ სხვადასხვა წყაროებით გავრცელებული პროგნოზი, შესაძლოა, მხოლოდ ცალკეულ მეცნიერთა ვარაუდი იყოს:

"ამინდის პროგნოზის მსოფლიოს მოწინავე ცენტრები ამინდის გრძელვადიან, ე.წ. სეზონურ პროგნოზებს ამზადებენ და ავრცელებენ საპროგნოზო სეზონის დადგომამდე 10-15 დღით ადრე. ამ ტიპის პროგნოზების შესადგენად გამოიყენება, როგორც რიცხვითი, ასევე ანალოგის მეთოდები. ევროპის და დასავლეთ აზიის რეგიონებში არსებული ქვეყნებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის სეზონური პროგნოზები დგება ინგლისის, საფრანგეთის, გერმანიის და ამერიკის პროგნოსტიკული ცენტრების მოდელების საფუძველზე".

სააგენტოს განცხადებით, მიმდინარე წლის 20-23 ნოემბერს ხორვატიაში ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზის ფორუმზე მომზადდება 2017-2018 წლის ზამთრის სეზონზე მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი.

საქართველოში ზამთრის პერიოდში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ფორუმზე მიღებული ინფორმაცია განთავსდება გარემოს ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე (nea.gov.ge).