ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის (TDI) ინფორმაციით, 2014-2016 წლებში, საქართველოს საპატრიარქომ ცენტრალური და მუნიციპალური ბიუჯეტიდან 96 374 314 ლარი მიიღო, ამ თანხებით კი ოთხი სამაშველო ვერტმფრენის შეძენა იქნებოდა შესაძლებელი.