მოკლედ: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (SJC) აცხადებს, რომ Freedom House-ის ანგარიშის მიხედვით, კიდევ უფრო ცხადი ხდება, რომ 2024 წელს რუსული კანონის მიღება საქართველოს ავტორიტარულ რეჟიმად გარდაქმნის გზაზე დააყენებს და დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების პერსპექტივას განუსაზღვრელი ვადით შეუზღუდავს.

რა მოხდა: საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიშიქვეყნები გარდამავალ პროცესში, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპიდან ცენტრალური აზიამდე, რეგიონის 29 ქვეყანაში 2023 წელს დემოკრატიის მდგომარეობას აღწერს.

  • SJC-წერს, რომ რეგიონში დემოკრატიული მმართველობის ხარისხი 2023 წელსაც გაუარესდა და რეგიონში არსებული 11 ჰიბრიდული რეჟიმიდან დემოკრატიული მმართველობის მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესი მხოლოდ უკრაინამ განიცადა.

რა წერია საქართველოზე: SJC-ის მიხედვით, საქართველოს მდგომარეობა უცვლელი დარჩა, თუმცა, იგი უნგრეთსა და სერბეთთან ერთად კლასიფიცირდა, როგორც "ავტოკრატიზაციისკენ მიდრეკილი ჰიბრიდული რეჟიმი".

ანგარიშის მიხედვით, ეს იმით აიხსნება, რომ ძირითადმა დემოკრატიულმა ინსტიტუტებმა, მათ შორის მედიამ და სასამართლომ, გადააჭარბეს ჰიბრიდული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელ პოლიტიზების დონეს და დაექვემდებარნენ მმართველი პარტიის ინტერესებს.

  • Freedom House-ის მეთოდოლოგიის მიხედვით, ნახევრად კონსოლიდირებული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელია "დომინანტური ძალის პოლიტიკა":
  • "ოპოზიციას ან სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს გარკვეული სივრცე მოქმედებისთვის, თუმცა, მმართველ პოლიტიკურ ძალას შეუძლია თავიდან აიცილოს ნებისმიერი ცვლილება ხელისუფლებაში".

ფოტო: Freedom House

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი წერს, რომ ანგარიშში საქართველოს დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვან მოვლენად არის მოხსენიებული 2023 წლის მარტის მოვლენები, როდესაც ქვეყანამ შეძლო, თავიდან აეცილებინა რუსული კანონი.

  • ანგარიშში აღნიშნულია, რომ როდესაც საშინაო და საერთაშორისო წინააღმდეგობა სათანადოდ ძლიერია, ჰიბრიდული რეჟიმები შეიძლება დათმობაზე წავიდნენ კონკრეტულ საკითხებზე, როგორც ეს 2023 წლის მარტში საქართველოში მოხდა.