სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს განცხადებით, ექიმ-თერაპევტმა მსჯავრდებულს აკრძალული საგანი - ფსიქოტროპული ნივთიერება მალულად გადასცა.

უწყებამ ბრალდება წარუდგინა 18-ე პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ექიმ-თერაპევტს. ფსიქოტროპული ნივთიერების შეძენა-შენახვა და მოხმარებისთვის ბრალდება წარედგინა ამავე დაწესებულებაში მოთავსებულ, წარსულში არაერთხელ ნასამართლევ მსჯავრდებულს.

გამოძიების ვერსიით, სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის ექიმ-თერაპევტმა დაწესებულების ტერიტორიაზე ფარულად შეიტანა აკრძალული საგანი - ფსიქოტროპული ნივთიერება დიაზეპამი, რომლის ნაწილიც სხვადასხვა დროს, მორიგეობისას, ფარულად გადასცა მსჯავრდებულს, დარჩენილი ნაწილი კი, თავის სამუშაო ოთახში შეინახა.

სასჯელაღსრულების სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მტკიცებით, ფსიქოტროპული ნივთიერების ნაწილი მსჯავრდებულის საკნის ჩხრეკისას, ხოლო დარჩენილი ნაწილი ექიმ-თერაპევტის სამუშაო ოთახის ჩხრეკისას ამოიღეს.