თუ დაინტერესებული ხარ გარემოსდაცვითი მეცნიერებებისა და საერთაშორისო ბიზნესის შესწავლით LEAF გთავაზობს University of Sopron-ის მრავალფეროვან პროგრამებს ამ მიმართულებით. სოპრონის უნივერსიტეტი ხელს უწყობს კვლევებსა და ინოვაციას სხვადასხვა სფეროში. მას აქვს რამდენიმე კვლევითი ცენტრი და ინსტიტუტი, მათ შორის გარემოსდაცვითი მეცნიერებათა ინსტიტუტი, დედამიწის მეცნიერებათა ინსტიტუტი, ხის მეცნიერების ინსტიტუტი და მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი.

განათლების ცენტრ LEAF-ის ორგანიზებით 2023 წლის 8 აპრილს გაიმართება განათლების საერთაშორისო გამოფენა. დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებლობა გექნება პირადად შეხვდე უნივერსიტეტის წარმომადგენელს, მიიღო შენთვის საჭირო ინფორმაცია უნივერსიტეტის პროგრამების, სტუდენტური ცხოვრების და დასაქმების პერსპექტივების შესახებ. LEAF-ს კონსულტანტები დაგეხმარებიან სააპლიკაციო პროცესის ყველა საფეხურზე.

შემოთავაზებული საბაკალავრო პროგრამები:

 • საერთაშორისო ბიზნესის ეკონომიკა;
 • ტურიზმისა და კვების მენეჯმენტი;
 • ხე-ტყის მრეწველობის ინჟინერია.

შემოთავაზებული სამაგისტრო პროგრამები:

 • საერთაშორისო ეკონომიკა და ბიზნესი;
 • განათლების მეცნიერება;
 • გარემოს ინჟინერია;
 • ბუნების დაცვის ინჟინერია;
 • მერქნის მრეწველობის ინჟინერია.

შემოთავაზებული სადოქტორო პროგრამები:

 • დოქტორი მენეჯმენტისა და ორგანიზაციის მეცნიერებებში;
 • ხის მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების დოქტორი;
 • დოქტორი სატყეო და ველური ბუნების მენეჯმენტში.

სოპრონის უნივერსიტეტი გთავაზობს სხვადასხვა სერვისებს: სტუდენტურ ცენტრს, კარიერის ცენტრს, ბიბლიოთეკას, სპორტულ ობიექტებსა და სტუდენტურ საცხოვრებელს. ეს არის უმაღლესი განათლების თანამედროვე და დინამიკური დაწესებულება, რომელიც სტუდენტებს სთავაზობს მაღალი ხარისხის განათლებას და კვლევის შესაძლებლობებს სხვადასხვა სფეროში.

ფოტო: LEAF

საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლის საფასური მერყეობს 1850 დოლარიდან 3000 დოლარამდე ერთი სემესტრის განმავლობაში და სწავლება მიმდინარეობს 6-8 სემესტრი. სამაგისტრო პროგრამებისთვის სწავლის საფასური შეადგენს 2750 დოლარიდან 3000 დოლარამდე ერთი სემესტრი და სწავლა მიმდინარეობს 4 სემესტრი. ხოლო დოქტორანტურაზე — 2000 დოლარიდან 3000 დოლარამდე და სწავლა მიმდინარეობს 4+4 სემესტრი.

გამოიყენე შესაძლებლობა პირადად შეხვდე ევროპის და ამერიკის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე 8 აპრილს 12:00 საათიდან 17:00 საათამდე, Pullman Axis Towers-ში.

განათლების გამოფენის ოქროს სპონსორია Transport and Telecommunication Institute — TSI, ხოლო ვერცხლის სპონსორია Academy of Mathematics & Science, The Global American University, Schiller; Constructor (Jacobs) University.

რეგისტრაცია და დასწრება არის სრულიად უფასო. მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა დარეგისტრირდეთ შემდეგ ბმულზე: logos.edu.ge/leaf/

LEAF-ის განათლების გამოფენის პარტნიორია McCann Tbilisi.

გამოფენის ფარგლებში ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს Bene Exclusive.