საქსტატის ინფორმაციით, TOP 10 სავაჭრო პარტნიორიდან, იმპორტი ყველაზე მეტად, 73%-ით რუსეთიდან გაიზარდა. 2022 წლის იანვარ-ნოემბერში რუსეთიდან იმპორტმა $1,608 მილიარდს მიაღწია, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით $679 მილიონით მეტია.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: საგარეო ვაჭრობის სალდო (ექსპორტს მინუს იმპორტი) მთლიანი შიდა პროდუქტის შემადგენელი კომპონენტია.

  • რუსეთზე დამუკიდებულების ზრდა, ეკონომიკურთან ერთად პოლიტიკურ რისკებსაც ზრდის.

საქსტატის ცნობით, 11 თვეში რუსეთიდან ყველაზე მეტად, $124 მილიონიდან $562 მილიონამდეკ ნავთობპროდუქტების იმპორტი გაიზარდა — ეს 353%-იანი ზრდაა.

  • იმავე ნავთოპროდუქტების იმპორტი მოცულობაში დათვლით 182%-ით, 207 ათასიდან 562 ათას ტონამდე, გაიზარდა;
  • ბუნებრივი გაზის — $81 მილიონიდან $72 მილიონამდე შემცირდა;
  • ფქვილი — $9 მილიონიდან $60 მილიონამდე;
  • ხორბალი პირიქით — $83 მილიონიდან $52 მილიონამდე შემცირდა;
  • დანარჩენი საქონელი — $612 მილიონიდან $808 მილიონამდე გაიზარდა.

უფრო მცირედით — 8,9%-ით, $598 მილიონამდე გაიზარდა რუსეთში ექსპორტიც.

  • საექსპორტო პროდუქტებში $150 მილიონით ღვინო ლიდერობს;
  • მეორე ადგილზე $109 მილიონით ფეროშენადნობებია.

რუსეთი ექსპორტშიც და იმპორტშიც მეორე ადგილს იკავებს.

  • ექსპორტში პირველ ადგილს ჩინეთს უთმობს, ხოლო იმპორტში თურქეთს.