შეავსე ტესტი და გაიგე, რამდენად კარგად იცნობ Fintech ინდუსტრიას.

ტესტი: რამდენად კარგად იცნობ Fintech ინდუსტრიას?

ტესტის დაწყება

1 / 8 აირჩიე ვარიანტი, რომელიც უკეთ აღწერს ურთიერთობის ფორმას ბანკებსა და ფინტექ კომპანიებს შორის

2 / 8 რომელ სამ ქალაქს მიიჩვნევენ გლობალური ფინტექ კომპანიების ჰაბად?

Dribble.com

3 / 8 ჩამოთვლილთაგან რომელმა განიცადა გავლენა ფინტექ ინოვაციების მხრიდან უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში?

Dribble.com

4 / 8 რომელია პრიორიტეტული საკითხი ბანკებისა და ფინტექ კომპანიების თანამშრომლობის ფარგლებში:

Dribbble.com

5 / 8 სტატისტიკურად, ყოველი 4-დან ___ ადამიანს ერთხელ მაინც გამოუყენებია ფინტექ სერვისი. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილი

Dribbble.com

6 / 8 რამდენს შეადგენდა Bitcoin-ის ღირებულება 2011 წლის აპრილში?

Dribbble.com

7 / 8 რომელ ქვეყანაში ფუნქციონირებს ყველაზე მეტი ფინტექ სტარტაპი?

Dribbble.com

8 / 8 რომელ ქვეყანაშია ფინტექ სერვისების ყველაზე მეტი მომხმარებელი?

Dribbble.com

იტვირთება...
ერთი წუთით...