სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში ვეფხისტყაოსანის გმირთა სახელები 80 ათასზე მეტ მოქალაქეს ჰქვია.

ამ ცნობის მიხედვით, საქართველოში დღესდღეობით რეგისტრირებულია 23 531 ავთანდილი, 12 326 ტარიელი, 20 604 თინათინი, 4 310 ნესტანი, 14 605 დარეჯანი, 4 662 ფრიდონი, 110 როსტევანი და 13 ნესტან-დარეჯანი.

2017 წელს შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წელი სრულდება, რის გამოც, 26 მაისს, დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებები სწორედ ვეფხისტყაოსნის თემატიკით იქნება დატვირთული.