ამ თემაზე ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) მოამზადა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: 2022 წლის 5 აგვისტოს IDFI-იმ საქართველოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსგან, გამოითხოვა 2019-2022 წლების პირველი მარტიდან პირველ აგვისტომდე (თვეების მიხედვით) რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებზე გაცემული ბინადრობის ნებართვების და ბინადრობის ნებართვების გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევების სტატისტიკა.

  • ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ საქართველოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ აღნიშნულ მოთხოვნაზე პასუხი მხოლოდ ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის შემდგომ, 1 თვის დაგვიანებით მოაწოდა.
  • როგორც ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღებასთან დაკავშირებით რუსეთის მოქალაქეების მიმართვიანობისა და დაკმაყოფილების მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად იზრდება.

რიცხვებში: IDFI წერს, რომ მარტი-ივლისის პერიოდში საქართველოში ბინადრობის ნებართვის თხოვნით სააგენტოს რუსეთის 2 032-მა მოქალაქემ მიმართა. აქედან დაკმაყოფილდა 1 598 განცხადება, ხოლო უარი ეთქვა რუსეთის 434 მოქალაქეს.

  • IDFI-ს ანგარიშში ნათქვამია, რომ 2021 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბინადრობაზე მიმართვიანობა 54%-ით, ხოლო დაკმაყოფილების მაჩვენებელი 25%-ით გაიზარდა.
  • ამასთან, 2019 წლის შესაბამის პერიოდთან (მარტი-ივლისი) შედარებით, 2022 წელს 1321-ით (+185%) მეტმა რუსეთის მოქალაქემ მიმართა სააგენტოს ბინადრობის ნებართვის მისაღებად, ხოლო დაკმაყოფილებულმა განცხადებებმა, 2019 წელთან შედარებით 972-ით მეტი (+155%), 1598 შეადგინა.
  • 2022 წლის მარტი-ივლისის პერიოდში დაფიქსირებული 2 032 განაცხადიდან 594 მუდმივ ბინადრობაზე მოდის დაკმაყოფილებული განცხადებებიდან კი მუდმივი ბინადრობის კატეგორია 32,6%-ს შეადგენს.

  • IDFI აღნიშნავს იმასაც, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გასულ წელთან შედარებით შრომის ნებართვისა (+173) და მოკლევადიანი ბინადრობის (+157) კატეგორიებში დაფიქსირდა.

ფოტო: IDFI

გარდა ამისა, IDFI-იმ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან ასევე გამოითხოვა რუსეთის მოქალაქეების ქორწინების სტატისტიკა.

  • სააგენტოდან მიღებული მონაცემების მიხედვით, ორგანიზაცია წერს, რომ 2019-2021 წლების ქორწინების სტატისტიკა მეტწილად ემთხვევა მუდმივი ბინადრობის მიღებაზე რუსეთის მოქალაქეების მიერ განცხადებების შეტანის ტენდენციებს.
  • მათი თქმით, 2019 წელს ქორწინების მაჩვენებელი (984), 2020 წელს 743-მდე შემცირდა ხოლო 2021 წელს მკვეთრად მოიმატა ქორწინებების რიცხვმა და 1646 შეადგინა.
  • 2022 წელს 5 აგვისტოს მდგომარეობით, საქართველოს მოქალაქეების რუსეთის მოქალაქეებზე ქორწინების 806 შემთხვევა დარეგისტრირდა, რაც უკვე აღემატება 2020 წლის სრულ მაჩვენებელს.

ფოტო: IDF