დღეს, 12 სექტემბერს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტზე ბებიის დღის ოფიციალურად დაწესებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო წინადადებაზე იმსჯელეს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: როგორც საკანონმდებლო წინადადების ავტორი წერს, ბებიის დღის დაწესებისთვის საუკეთესო თარიღი 17 სექტემბერია.

  • 1906 წლის 17 სექტემბერს არის დაბადებული ქართველი მსახიობი სესილია თაყაიშვილი.
  • მოქალაქე აღნიშნავს: "ბებია და ბარაქიანი შემოდგომა, რთველი, ჩურჩხელა, თათარა, ფელამუში — ეს ყველაფერი ქვეყანაში ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული".
  • ჯანდაცვის კომიტეტმა საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტის რეგლამენტთან შეუსაბამობის გამო არ გაითვალისწინა.

დეტალები: პარლამენტის რეგლამენტის 105 მუხლის თანახმად, საკანონმდებლო წინადადება არის საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების არმქონე სუბიექტის მიერ პარლამენტისათვის მატერიალურად ან ელექტრონულად წარდგენილი, დადგენილი წესით გაფორმებული, დასაბუთებული მიმართვა ახალი კანონის მიღების, კანონში ცვლილების შეტანის ან კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

  • კომიტეტზე განმარტეს, რომ მოცემული წინადადება არ პასუხობს აღნიშნული ნორმით დადგენილ მოთხოვნას, რადგან ავტორი არ ითხოვს კანონში ცვლილებას.
  • კომიტეტის თავმჯდომარემ, ლადო კახაძემ თქვა, რომ მორალურად სრულად იზიარებს ამ ინიციატივას და აღნიშნა, რომ ბებია არის დედა მაღალ ხარისხში — "დიდედა".