მას შემდეგ, რაც კაცობრიობამ ღამის ცაზე დაკვირვება შედარებით განვითარებული ტელესკოპებით შეძლო, მივედით დასკვნამდე, რომ სამყარო ისეთი მონოტონური სულაც არაა, როგორიც ერთი შეხედვით ჩანს. პირიქით, ის ფართოვდება და იცვლება. ამ მიგნებამ კოსმოსზე ჩვენი წარმოდგენა სრულიად შეცვალა, რაც მის მნიშვნელობაზე მიუთითებს.

ამ ტესტით გაიგებთ, რამდენად იცით სამყაროს გაფართოებასთან დაკავშირებული დეტალები და ინტერესსაც დაიკმაყოფილებთ.

ტესტი: რა იცი სამყაროს გაფართოებაზე?

ტესტის დაწყება

1 / 10 მაშ ასე, პირველ რიგში, მითხარი, რა ეწოდება ეპოქას, როცა სამყაროს გაჩენის პირველ მილიწამებში ის უსწრაფესად გაფართოვდა?

2 / 10 დაასრულე წინადადება: რაც უფრო შორსაა გალაქტიკა...

3 / 10 რა ემართება სინათლეს, რომელიც სამყაროს გაფართოების პროცესში ჩვენგან დაშორებული ობიექტებიდან მოდის?

4 / 10 რა ეწოდება სამყაროს გაფართოების სიჩქარეს?

5 / 10 რა სიჩქარით ფართოვდება სამყარო?

6 / 10 რა ეწოდება ვარსკვლავებს, რომლებზე დაკვირვებამაც მიგვიყვანა დასკვნამდე, რომ სამყარო ფართოვდება?

7 / 10 ინფლაციის შემდეგ სამყარომ გაფართოება განაგრძო, თუმცა ნელი ტემპით. ის ახლა...

8 / 10 რა უწყობს ხელს სამყაროს აჩქარებულ გაფართოებას?

9 / 10 რამდენი სინათლის წლის მანძილზე ვრცელდება დამზერადი სამყარო?

10 / 10 დაბოლოს, მითხარი, სამყაროს გაფართოების პარალელურად დამზერადი კოსმოსის ჰორიზონტი...

იტვირთება...
ერთი წუთით...