თბილისის საქალაქო სასამართლო დღევანდელ ე.წ. ციანიდის საქმის სხდომასთან დაკავშირებით, განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ ბრალდებულის უფლებებს, მომდევნო სხდომაზე სახაზინო წესით დანიშნული ადვოკატი დაიცავს. სასამართლო განხილვა 30 მაისს 11:00 საათზე გაგრძელდება.

"ბრალდებულს, მომდევნო სხდომაზე გამოცხადების თაობაზე, დადგენილი წესით გაეგზავნება უწყება და არასაპატიო მიზეზით სხდომაზე გამოუცხადებლობა მიჩნეულ იქნება სასამართლოსთვის თავის არიდებად, შესაბამისად, საქმის განხილვა მისი მონაწილეობის გარეშე გაგრძელდება".

საქალაქო სასამართლო განცხადებაში ასევე აღნიშნავს რომ, დღეს, მოსამართლემ მოუწოდა დაცვის მხარეს წესრიგის დაცვისაკენ და ვინაიდან სასამართლოს მითითებას ადვოკატები არ დაემორჩილნენ, "სასამართლოს უპატივცემულობისა და წესრიგის დარღვევისათვის" სამივე ადვოკატი გააძევეს სხდომის დარბაზიდან:

"ბრალდებულმა და დაცვის მხარემ პროტესტის ნიშნად სასამართლოს სხდომის დარბაზი დატოვეს, რასაც სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა არ იცნობს. აღნიშნულის თაობაზე, სასამართლომ გამოიტანა კერძო განჩინება, რომელიც გადაეგზავნება ადვოკატთა ეთიკის კომისიას.

საქალაქო სასამართლოს ცნობით, ბრალდებულ გიორგი მამალაძის საქმის არსებითი განხილვა დახურულ სხდომებზე გაგრძელდება.

სასამართლომ, გადაწყვეტილება საქმეზე პერსონალური მონაცემების, პირადი ცხოვრების და პროცესის მონაწილის უსაფრთხოების ხელყოფასთან დაკავშირებული კონკრეტული და რელევანტური გარემოებების გათვალისწინებით მიიღო".