მიმდინარე წლის მაისში საქართველოში საარსებო მინიმუმი წლიურად 39,5 ლარით გაიზარდა, ხოლო ბოლო ერთი თვის ჭრილში ამ მაჩვენებლის ზრდა 4 ლარია.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელი ერთგვარი სოციალური ორიენტირია, რომელიც ხელფასების, პენსიების, სტიპენდიების, შემწეობებისა და სხვა სოციალური გასაცემლების მინიმალური ოდენობის განსაზღვრისათვის გამოიყენება.

  • საარსებო მინიმუმის ზრდა და კლება ქვეყნის მოსახლეობის ცხოვრების დონის ცვლილებას ასახავს.

დეტალები: 2022 წლის მაისის მდგომარეობით, საქართველოში საარსებო მინიმუმი 245,1 ლარს გაუტოლდა.

  • ქვეყანაში ეს მაჩვენებელი მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით იანგარიშება, რომელიც 40 დასახელების პროდუქტს მოიცავს.
  • საარსებო მინიმუმის ღირებულებაში სასურსათო ხარჯების წილი 70%-ით, ხოლო არასასურსათო ხარჯების წილი 30%-ით განისაზღვრება.

შესაბამისად, შესაძლებელია ითქვას, რომ საარსებო მინიმუმის ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ქვეყანაში არსებული მაღალი ინფლაციაა.

  • მიმდინარე წლის მაისში საქართველოში წლიური ინფლაციის დონე 13,3% იყო.
  • იმავე პერიოდში ინფლაციაზე ყველაზე დიდი გავლენა სურსათისა და ტრანსპორტის გაძვირებამ მოახდინა.
  • სავარაუდოდ, საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელი ინფლაციის ზრდასა და კლებასთან ერთად შეიცვლება.