საერთაშორისო ორგანიზაციის, რეპორტიორები საზღვრებს გარეშეს 2022 წლის პრესის თავისუფლების ინდექსში საქართველო 89-ე ადგილს იკავებს. ქვეყნა 2021 წელთან შედარებით ჩამოქვეითდა.

2022 წელს RSF-მა საქართველოს 59,30 ქულა მიანიჭა, რაც განსხვავდება წინა წლის მონაცემისგან. 2021 წელს საქართველო 71,36 ქულით მე-60 ადგილზე იყო.

ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მედია გარემო მრავალფეროვანი და ამავე დროს, მკვეთრად პოლარიზებულია. აქვე ნათქვამია, რომ მართალია, საქართველოს კანონმდებლობა პოლიტიკურ პარტიებს მედიის მფლობელობას უკრძალავს, დიდი მედიების მფლობელებს ხშირად აქვთ ახლო კავშირები პოლიტიკურ ლიდერებთან.

RSF მიუთითებს, რომ ხშირია ჟურნალისტებზე სიტყვიერი და ფიზიკური თავდასხმები, რომელთა შორის არიან მთავრობის წარმომადგენლები, განსაკუთრებით, საარჩევნო პერიოდში.

ორგანიზაცია აღნიშნავს იმასაც, რომ 2021 წლის ივლისში ჰომოფობიური და ძალადობრივი ჯგუფების მიერ 50-ზე მეტ ჟურნალისტზე თავდასხმა უპრეცედენტო უკუსვლა იყო. მათი თქმით, გამოძიების პროცესში გამჭვირვალობისა და პროგრესის არარსებობა მეტყველებს იმ დაუსჯელობაზე, რომლითაც ჟურნალისტებზე თავდამსხმელები სარგებლობენ.