საქართველოში დღეში საშუალოდ ერთი ადამიანი ასრულებს სიცოცხლეს თვითმკვლელობით. სუიციდის სტატისტიკაში მკვეთრია განსხვავება გენდერულ და ასაკობრივ ჯგუფებს შორის.

ამ ვიზუალური მასალიდან გაიგებთ:

  • როგორია სუიციდის შემთხვევათა მასშტაბები საქართველოში;
  • რომელ ასაკობრივ, გენდერულ და გეოგრაფიულ ჯგუფში უფრო მეტად ფიქსირდება თვითმკვლელობის ფაქტები.

ფოტო: სერგო სანიკიძე / AskGov.ge

ინფოგრაფიკის ავტორია სერგო სანიკიძე, AskGov.ge-ის მონაცემთა ვიზუალიზაციის კონკურსის გამარჯვებული. კონკურსი ყოველთვიურად იმართება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და ფორსეტის ორგანიზებით. ინფოგრაფიკის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორი და იგი შეიძლება, არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს

AskGov.ge საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება. პორტალიდან 300-ზე მეტ საჯარო დაწესებულებას შეგიძლიათ მიმართოთ ინფორმაციის მოთხოვნით, ან სხვების მოპოვებულ მონაცემებს გაეცნოთ.