ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, კოვიდპაციენტებს, რომლებსაც არ დასჭირდათ ხანგრძლივი სამედიცინო მეთვალყურეობა და მათი იზოლაციის ვადა შემოიფარგლა 7-8 დღით, სამუშაო ადგილზე საავადმყოფო ფურცლის, ბიულეტენის ნაცვლად შეუძლიათ სწრაფი ან PCR ტესტის დადებითი პასუხი წარადგინონ. ცნობის მიღება შესაძლებელია როგორც იმ ლაბორატორიაში, სადაც ჩატარდა ტესტირება, ასევე Georgia E-health აპლიკაციიდან.

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აღნიშნული ცნობის წარდგენის შემთხვევაში, მიმდინარე წლის 4 თებერვლამდე ინფიცირებული პირებისთვის, შრომისუუნარობის ვადად 8 კალენდარული დღე ითვლება, 4 თებერვლის შემდეგ კი — 7.

გამონაკლისია სტრატეგიული დანიშნულების დაწესებულებები — შინაგან საქმეთა, იუსტიციის, თავდაცვისა, ფინანსთა სამინისტროები და მათი სისტემები, პროკურატურა, უსაფრთხოების სამსახური, სამედიცინო და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები. მათი თანამშრომლებისთვის ტესტის დადებითი პასუხის წარდგენის შემთხვევაში შრომისუუნარობის ვადა განისაზღვრება კარანტინისა და იზოლაციის ახალი წესების მიხედვით და არ აღემატება 7 კალენდარულ დღეს.

სამინისტროს ცნობით, ცვლილება უკვე ამოქმედდა და ნებისმიერ კერძო თუ საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირს ეხება.