ტექნოლოგიები ჩვენი ცხოვრების ნაწილია. ამ "ნაწილზეა" დამოკიდებული ჩვენი სამყარო და ყოველდღიური ცხოვრება. თუმცა, რამდენად კარგად ვერკვევით მათში? და რამდენად კარგად ვიცით ტექნოლოგიების წარმოშობისა თუ განვითარების ისტორია?

ამ ტესტით გეტყვით, თუ რა ინფორმაციას ფლობ ტექნოლოგიების ისტორიაზე.

ტესტი: რამდენად კარგად ერკვევი ტექნოლოგიების ისტორიაში

ტესტის დაწყება

1 / 15 დავიწყოთ ტერმინით: საიდან მოდის სიტყვა ტექნოლოგია (technology)?

2 / 15 პალეოლითის ადამიანის ძირითადი იარაღი იყო?

3 / 15 რომელ ცივილიზაციას მიეწერება ბორბლის გამოგონება?

4 / 15 სად გამოიგონეს პირველად კომპასი?

5 / 15 ვინ ითვლება "ევროპის პირველ მესტამბედ"?

6 / 15 რომელ საუკუნეში გამოიგონეს პირველი მიკროსკოპი?

7 / 15 რომელ წელს გადაიღეს პირველი ფოტო?

8 / 15 ვინ დააპატენტა პირველად ტელეფონი და ვინ განახორციელა პირველი ზარი?

9 / 15 რომელმა ძმებმა შექმნეს მსოფლიოში პირველი აეროპლანი?

10 / 15 პირველად როდის გამოჩნდა ტელევიზორი?

11 / 15 პირველად რომელმა კომპანიამ დაიწყო მობილურების მასიურად წარმოება?

12 / 15 პირველად ვინ შეიმუშავა ციფრული პროგრამირებადი კომპიუტერის კონცეფცია?

13 / 15 რომელ წელს გამოჩნდა PlayStation-ის პირველი კონსოლი?

14 / 15 რა მოხდა 2007 წელს?

15 / 15 პირველად როდის მოხდა კვანტური ალგორითმის ექსპერიმენტული დემონსტრირება?

იტვირთება...
ერთი წუთით...