სახლხო დამცველის განცხადებით, პირი ცნობის აღების მიზნით, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს გურჯაანის ფილიალს ეწვია, თუმცა, შენობაში შესვლა ვერ შეძლო, ვინაიდან, პანდუსი მოწყობილი არ არის. ომბუდსმენის ცნობით, მას შემდეგ, რაც განმცხადებელმა არსებული ბარიერის შესახებ ცხელი ხაზის ოპერატორს აცნობა, ბიუროს თანამშრომელმა მას ქუჩაში გაუტანა ცარიელი ფურცელი და მოკლედ დააწერინა განცხადების ტექსტი.

"სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფროსმა დაადასტურა, რომ შენობა არ არის აღჭურვილი ეტლით მოსარგებლეთათვის საჭირო საშუალებებით.

აქვე აღნიშნა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ბიუროს ოფისების უმრავლესობა აღიჭურვა პანდუსებით; ასევე, დაგეგმილია გურჯაანის სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების გადატანა სხვა შენობაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებებზე იქნება მორგებული", — აღნიშნავს ობმუდსმენი.

მათი განცხადებით, სამხარაულის ბიუროს უფროსს ზოგადი წინადადებით მიმართეს და მოუწოდეს, რომ მაქსიმალურად დაჩქარებულ ვადებში უზრუნველყოს როგორც ბიუროს შენობების ადაპტირება, ასევე ყველა მომსახურებისა და ინფორმაციის მისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, განურჩევლად შესაძლებლობის შეზღუდვის ტიპისა.

"ზოგად წინადადებაში სახალხო დამცველმა ყურადღება გაამახვილა, რომ რამდენადაც მისაწვდომობის ვალდებულება უპირობოა, სახელმწიფო დაწესებულებებისა და კერძო კომპანიების მხრიდან აღნიშნული ვალდებულების უგულებელყოფას გამართლება არ აქვს.

გურჯაანის სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების სამომავლოდ სხვა შენობაში გადატანა, არ შეიძლება ჩაითვალოს არსებული დისკრიმინაციული გარემოს გამამართლებელ ფაქტორად, რამდენადაც, სამომავლო ქმედება ვერ ჩაანაცვლებს ყოველდღიურ რეჟიმში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დარღვევას", — ვკითხულობთ განცხადებაშ.

სახალხო დამცველის შეფასებით, მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებებმა კარგად გაითავისონ პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები, რასაც მათ რეგიონალური თუ საერთაშორისო კანონმდებლობა აკისრებთ და მაქსიმალური ძალისხმევა გაიღონ იმისთვის, რომ შეძლონ შეთავაზებული სერვისისა თუ მომსახურების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირება, სტანდარტების სრული დაცვით, რათა ამ გზით ხელი შეუწყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მხრიდან სერვისებითა და მომსახურებებით სხვებთან თანასწორად სარგებლობას.