10 დეკემბერს, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს, 2021 წლის განმავლობაში ქვეყანაში არსებული უფლებრივი მდგომაროების შეფასებისას სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ პენიტენციური დაწესებულებების არაფორმალური მეთოდებით მმართველობა სერიოზულ გამოწვევად რჩება. ნინო ლომჯარიას განცხადებით, არაფორმალური მმართველობა პატიმართა შორის ფიზიკური და მძიმე ფსიქოლოგიური ძალადობით ხასიათდება.

"სერიოზულ გამოწვევად რჩება ასევე პენიტენციური დაწესებულებების არაფორმალური მეთოდებით მმართველობა, რაც პატიმართა გაჩუმებას, პრობლემებზე საუბრის აკრძალვას და დაწესებულებებში მოჩვენებითი წესრიგის შენარჩუნებას ისახავს მიზნად. ეს საკითხი განსაკუთრებულად პრობლემურია ნახევრად ღია დაწესებულებებში", — აცხადებს ომბუდსმენი.

მისივე თქმით, პატიმართა ადეკვატური სამედიცინო სერვისით უზრუნველყოფის საკითხი პრობლემური 2021 წელსაც იყო.

"არაერთ დაწესებულებაში გამოვლინდა პრობლემები როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქიკური ჯანდაცვის კუთხით და ყველაზე მეტი საჩივრები სახალხო დამცველის აპარატში ამ ნიშნით ფიქსირდებოდა. 2021 წლის მანძილზე შენარჩუნებული იყო პატიმართა დეესკალაციის ოთახებში გადაყვანის პრაქტიკა, რომელსაც სახალხო დამცველი არასათანადო მოპყრობად აფასებს. სახალხო დამცველმა არაერთი კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს პატიმართა უფლებების დაცვის მიზნით", — აღნიშნავს ლომჯარია.

ამასთან, ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ 2021 წლის დასაწყისში სახალხო დამცველის წარმომადგენლები არაერთი სიტყვიერი თავდასხმის ობიექტები გახდნენ სხვადასხვა ნახევრად ღია დაწესებულებების ტერიტორიაზე, რაც პირდაპირ ან ირიბად ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან იყო ორგანიზებული. ამის შემდეგ სახალხო დამცველმა გააკეთა განცხადება, რომ პენიტენციური დაწესებულებების ტერიტორიაზე პრევენციულ ვიზიტებს დროებით აჩერებდა.

გაიგე მეტი: