ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 2022 წლისთვის საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ისტორიულ მაქსიმუმს — 65 მილიარდ ლარს მიაღწევს, ერთ სულზე გადაანგარიშებით კი მშპ 5 500 დოლარი იქნება.

"ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები არის ძალიან დამაიმედებელი. ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა მიმდინარეობს ძალიან სწრაფი ტემპებით. 2022 წლის იანვარში მთელი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი იქნება 65 მილიარდი ლარი და ეს იქნება ისტორიული მაქსიმუმი და ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით ეს იქნება დაახლოებით 5 500 დოლარი, რაც ასევე ისტორიული მაქსიმუმია", — განაცხადა პრემიერმინისტრმა.

ამ განცხადებით ღარიბაშვილი "არნახულ ეკონომიკურ ზრდაზე" მიანიშნებს, თუმცა, რეალურად, მის მიერ მოყვანილი მონაცემი ეკონომიკის რეალურ ზრდას არ აჩვენებს.

როგორც ფინანსთა სამინისტროს საპროგნოზო დოკუმენტიდან ირკვევა, საკუთარ განცხადებაში პრემიერმინისტრი ნომინალურ მშპ-ზე საუბრობს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს მიმდინარე ფასებში დათვლილი მთლიანი შიდა პროდუქტია. მის მოცულობაზე გავლენას ინფლაციაც ახდენს, რის გამოც ეკონომიკის უმნიშვნელო ზრდის შემთხვევაშიც კი ეს მაჩვენებელი ყოველწლიურად "ისტორიულ მაქსიმუმს" აფიქსირებს.

აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური ზრდა მუდმივ ფასებში დაანგარიშებული მთლიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით გამოითვლება. ნომინალური მშპ კი, რაზეც ღარიბაშვილი საუბრობს, იმ შემთხვევაშიც შეიძლება გაიზარდოს, როდესაც ეკონომიკა რეალურად მცირდება.

მაგალითად, ასე მოხდა 2020 წელს, როდესაც ეკონომიკა 6,8%-ით შემცირდა. ამ დროს ნომინალური მშპ 49,27 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა და მსგავსად ყოველი გასული წლისა, "ისტორიულ მაქსიმუმს" მიაღწია.

ნომინალური და რეალური მშპ-ს მოცულობა 2017-2020 წლებში, მილიარდი ლარი

ფოტო: საქსტატი

გარდა ამისა, პრემიერმინისტრმა ისიც თქვა, რომ 2022 წელს ერთ სულ მოსახლეზე დაანგარიშებული მშპ დაახლოებით 5 500 დოლარი იქნება. აქაც უნდა აღინიშნოს, რომ საუბარია მიმდინარე ფასებში დათვლილ ნომინალურ მშპ-ზე.

თუ რეალური მშპ-iს მონაცემებს შევხედავთ, ვნახავთ, რომ 2013-2020 წლებში ერთ სულ მოსახლეზე დოლარში გამოსახული მთლიანი შიდა პროდუქტი 5 100 დოლარიდან 3 246 დოლარამდეა შემცირებული. ამ შემთხვევაში, გარდა ეკონომიკური ზრდისა, დოლარში გამოსახულ მშპ-ზე გავლენა ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილებამაც მოახდინა.

უნდა აღინიშნოს, რომ მთვარობა მიმდინარე წელს რეალური მშპ-ის 10%-ით, ხოლო 2022 წელს 6%-ით გაზრდას ელოდება. თუ მთავრობის პროგნოზი გამართლდება, 2022 წლისთვის მუდმივ ფასებში გამოსახული ეკონომიკის ზომა 43,8 მილიარდი ლარი იქნება.