"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების" (ISFED) დირექტორი, ნინო დოლიძე თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში შემჩნეულ დარღვევებზე 16:00 საათისთვის შეკრებილ ინფორმაციას ავრცელებს.

ორგანიზაციის განცხადებით, ამ დროისთვის ფიქსირდება უბნის შიგნით ამომრჩეველთა აღრიცხვის ფაქტები, რაც გამოიხატება კომისიის წევრების და უბანზე ყოფნის უფლების მქონე სხვა პირების მიერ კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა ვინაობისა და პირადი მონაცემების მონიშვნაში. ამასთან, კვლავ გამოვლინდა ორგანიზაციის დამკვირვებლების უფლების შეზღუდვის ფაქტები — მათ შორის, სიტყვიერი შეურაცხყოფა და მუქარა/ზეწოლა. ხარვეზები ფიქსირდება ამომრჩეველთა სიებთან და ბიულეტენების გაცემასთან დაკავშირებითაც. უბნის გარეთ კვლავ ფიქსირდებოდა პირთა საეჭვო შეკრებები. ზოგიერთ უბანზე მიმდინარეობდა ამომრჩეველთა აღრიცხვა.

ISFED-ის დამკვირვებელთა მიერ აღრიცხულ დარღვევებს შორისაა:

Საარჩევნო უბანზე გამოვლენილი დარღვევები (10:00-14:00)

კენჭისყრის მიმდინარეობის დროს "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვის 5, უბანზე ამომრჩეველთა აღრიცხვის 5, სიასთან და ბიულეტენებთან დაკავშირებული 11, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის 2, მარკირების წესის დარღვევის 3 და დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოების ერთი შემთხვევა.

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა

  • #59 ქუთაისის #5 საარჩევნო უბანთან დაუდგენელმა პირებმა "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაემუქრნენ, მას შემდეგ, რაც დამკვირვებელმა მიმდებარე ტერიტორიაზე დააფიქსირა ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტი;
  • #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #33 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა არეულობას, რითაც ხელი ეშლებოდა კენჭისყრის პროცედურებს. უბანზე მყოფი ა(ა)იპ "კავშირი მწვანე დედამიწის" დამკვირვებელი ცდილობდა უბანზე პროცესები თავად ემართა და სხვა დამკვირვებლებს დაკვირვების უფლებას უზღუდავდა. თავმჯდომარემ რამდენჯერმე სცადა სიტუაციის განმუხტვა, თუმცა წესრიგის დამყარება ვერ შეძლო და არც პოლიცია გამოიძახა;
  • #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე გამოცხადდა პირი, რომელიც აცხადებდა, რომ იყო ცესკოს მიერ დანიშნული საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი. მას თან ჰქონდა ამომრჩეველთა სიები და ამოწმებდა სიიდან რომელი ამომრჩევლები გამოცხადდნენ უბანზე. "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირებელმა სცადა გაერკვია კომისიის წევრის ვინაობა, რის შემდეგაც მას დაემუქრნენ და უბნის დაუყოვნებლივ დატოვება მოსთხოვეს. მუქარა და ზეწოლა გაგრძელდა კომისიის თავმჯდომარის მხრიდანაც. დამკვირვებელს არ მისცეს საშუალება, დაერეგისტრირებინა საჩივარი საარჩევნო უბანზე;
  • #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #38 საარჩევნო უბანზე მყოფი დამკვირვებლები ზეწოლას ახორციელებენ "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელზე და ხელს უშლიან საჩივრის შედგენაში. ამასთანავე, დამკვირვებლები უხეშად ერევიან საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობაში;
  • #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #7 საარჩევნო უბანზე ნაკადის მარეგულირებელი კომისიის წევრი ამომრჩეველთა შემოწმებას ახდენდა საარჩევნო უბნის შესასვლელიდან 20 მეტრის მოშორებით, რის გამოც მარკირების შემოწმების პროცესზე დაკვირვება პრობლემური იყო. დამკვირვებელმა აღნიშნულთან დაკავშირებით საჩივარი წარადგინა, რასაც კომისიის მხრიდან უკმაყოფილება მოჰყვა. საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრის წარდგენის შემდგომ უბანზე მივიდნენ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები — ნათია ჩიკვაიძე და მაია თაბუკაშვილი, რომლებიც აგრესიას გამოხატავდნენ "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლის მიმართ და ეუბნებოდნენ, რომ მას უბანზე ფოტო-ვიდეო გადაღების უფლება არ ჰქონდა. საგულისხმოა, რომ აღნიშნული უბნიდან გააძევეს "საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს" დამკვირვებელი.

საჩივრები, განცხადებები

ამ დროისათვის "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლების მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიებში შეტანილია 33 საჩივარი, ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიებში — 17 საჩივარი. 18 შენიშვნა დაფიქსირდა ჩანაწერთა წიგნში.

არჩევნების დღეს გამოვლენილ ინციდენტებისა და სავარაუდო დარღვევების შესახებ ინფორმაციას ორგანიზაცია ასახავს არჩევნების პორტალის ინტერაქტიულ რუკაზე. სავარაუდო დარღვევების შესახებ ინფორმაცია არჩევნების პორტალზე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გააგზავნოს — SMS-ის საშუალებით, უფასო ნომერზე 90039 ან ვებპორტალზე.