აგვისტოში საარსებო შემწეობა 622 923 ადამიანმა მიიღო, რაც რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელია. 2021 წლის აგვისტოში, გასული წლის იმავე თვესთან შედარებით, შემწეობის მიმღებ ადამიანთა რაოდენობა 129 835-ით, ხოლო მიმდინარე წლის ივლისთან შედარებით 657 ადამიანით გაიზარდა.

შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 2018-2021 წლებში

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო

როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკიდან ხდება ცნობილი, აგვისტოში შემწეობა ქვეყნის მოსახლეობის 14,3%-მა მიიღო. ამასთან, შემწეობა 148 653 ოჯახის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა.

რეგიონების მიხედვით შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა აგვისტოში ასე ნაწილდება:

 • ქ. თბილისი — 127 538 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 11,4%;
 • იმერეთი — 80 603 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 15%;
 • ქვემო ქართლი — 74 163 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 17,5%;
 • სამეგრელო-ზემო სვანეთი — 73 343 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 22,2%;
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა — 68 153 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 20,3%;
 • კახეთი — 64 499 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 20,2%;
 • შიდა ქართლი — 56 393 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 21,3%;
 • გურია — 26 970 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 23,8%;
 • სამცხე-ჯავახეთი — 18 626 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 11,6%;
 • მცხეთა-მთიანეთი — 18 209 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 19,3%;
 • რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი — 14 426 ადამიანი; ადგილობრივი მოსახლეობის 45,4%;

რაც შეეხება ბიუჯეტს, აგვისტოში საარსებო შემწეობის მიმღებთათვის 42 482 172 ლარი გადაირიცხა, რაც გასული წლის იმავე თვეში გაცემულ თანხაზე 51%-ით მეტია. ჯამში, მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში საარსებო შემწეობის ბიუჯეტმა 266 444 762 ლარი შეადგინა.