მიმდინარე წლის პირველ ხუთ თვეში, 2020 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, ექსპორტი 24,4%-ით, ხოლო იმპორტი — 15,7%-ით გაიზარდა — ინფორმაციას ამის შესახებ საქსტატი ავრცელებს. იანვარ-მაისის მდგომარეობით, საქართველოდან ექსპორტზე 1,54 მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების საქონელი და მომსახურება გავიდა, ხოლო იმპორტმა 3,48 მილიარდი დოლარი შეადგინა.

ექსპორტი

2021 წლის იანვარ-მაისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 327,2 მილიონი დოლარით, რაც მთელი ექსპორტის 21,3% იყო. მეორე ადგილს იკავებს მსუბუქი ავტომობილები 165,5 მილიონი დოლარით (მთლიანი ექსპორტის 10,8%), ხოლო მესამე ადგილზეა ფეროშენადნობები 144,3 მილიონი დოლარით (9,4%).

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველს ექსპორტში 2021 წლის იანვარ-მაისის მდგომარეობით:

 • სპილენძის მადნები და კონცენტრატები — 327 მილიონი დოლარი. ზრდა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით — 26,7%;
 • მსუბუქი ავტომობილები — 166 მილიონი დოლარი. ზრდა — 7,2%;
 • ფეროშენადნობები — 144 მილიონი დოლარი. ზრდა — 32,1%;
 • ყურძნის ნატურალური ღვინოები — 85,7 მილიონი დოლარი. ზრდა — 17%;
 • სპირტიანი სასმელები — 57,4 მილიონი დოლარი. ზრდა — 32,4%;
 • მინერალური და მტკნარი წყლები — 52,8 მილიონი დოლარი. ზრდა — 23,3%;
 • აზოტოვანი სასუქები — 46 მილიონი დოლარი. ზრდა — 17,7%;
 • სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული — 36,4 მილიონი დოლარი. კლება — 0,7%;
 • თხილი და სხვა კაკალი — 33,7 მილიონი დოლარი. ზრდა — 95,1%;
 • ტრიკოტაჟის ნაწარმი — 29,4 მილიონი დოლარი. ზრდა — 93,4%;
 • დანარჩენი საქონელი — 560 მილიონი დოლარი. ზრდა — 25,2%;

აღსანიშნავია, რომ იანვარ-მაისში უცხოეთში გაყიდული 1,54 მილიარდი დოლარის ღირებულების საქონლიდან 414,5 მილიონი დოლარი რეექსპორტს ეკავა, ანუ იმგვარ საქონელს, რომელიც უცხოეთიდან შემოვიდა და იმავე ფორმით გაიყიდა სხვა ქვეყანაში. ამ პერიოდში რეექსპორტის 40%-ს მსუბუქი ავტომობილები შეადგენდა.

იმპორტი

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2021 წლის იანვარ-მაისში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა 309,2 მილიონ დოლარს და მთელი იმპორტის 8,9%-ს მიაღწია. მეორე ადგილი დაიკავა ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა 255,4 მილიონი დოლარით (იმპორტის 7,3%), ხოლო მესამე ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 233,9 მილიონი დოლარით (იმპორტის 6,7%).

უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები საქართველს იმპორტში 2021 წლის იანვარ-მაისის მდგომარეობით:

 • მსუბუქი ავტომობილები — 309,2 მილიონი დოლარი. ზრდა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით — 11,2%;
 • ნავთობი და ნავთობპროდუქტები — 255,4 მილიონი დოლარი. ზრდა — 30,4%;
 • სპილენძის მადნები და კონცენტრატები — 234 მილიონი დოლარი. ზრდა — 17,5%;
 • ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები სხვა — 159 მილიონი დოლარი. ზრდა — 7,1%;
 • სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული — 138 მილიონი დოლარი. ზრდა — 3,4%;
 • სატელეფონო აპარატები — 79,2 მილიონი დოლარი. ზრდა — 38,6%;
 • სატვირთო ავტომობილები — 51,5 მილიონი დოლარი. ზრდა — 107,2%;
 • მანქანები და მექანიზმები გადაადგილების, ამოთხრის ან გაბურღვისათვის — 42,3 მილიონი დოლარი. ზრდა — 399,4%;
 • ელექტროენერგია — 36,3 მილიონი დოლარი. ზრდა — 17,3%;
 • ხორბალი და მესლინი — 34,9 მილიონი დოლარი. კლება — 11,3%;
 • დანარჩენი საქონელი — 2,14 მილიარდი დოლარი. ზრდა — 13,1%;

რაც შეეხება სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს, ექსპორტისა და იმპორტის ჯამის მიხედვით, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში ყველაზე მეტად თურქეთთან, რუსეთთან და ჩინეთთან ვივაჭრეთ.