2020 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 0,9 პროცენტული პუნქტით, 18,5%-მდე გაიზარდა — ინფორმაცია ამის შესახებ საქსტატმა გამოაქვეყნა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უმუშევართა რაოდენობა 5 ათასით, 281,9 ათას ადამიანამდე გაიზარდა.

საქსტატის ინფორმაციით, უმუშევრობის დონე წლების მიხედვით ამგვარია:

ფოტო: საქსტატი

სტატისტიკის სამსახურის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 2020 წელს სამუშაო ძალამ (ეკონომიკურად აქტიურმა მოსახლეობამ) შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობის (15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა) 50,5% შეადგინა. წინა წელთან შედარებით სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე (აქტიურობის დონე) შემცირებულია 1,3 პროცენტული პუნქტით, ხოლო დასაქმების დონე შემცირებულია 1,5 პროცენტული პუნქტით.

სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე, წინა წელთან შედარებით შემცირებულია ქალაქის ტიპის დასახლებებში 0,3 პროცენტული პუნქტით, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში — 2,6 პროცენტული პუნქტით. ასევე, დასაქმების დონე შემცირებულია როგორც ქალაქის ტიპის, ისე სოფლის ტიპის დასახლებებში, შესაბამისად 1,3 და 1,8 პროცენტული პუნქტით.

2020 წელს დასაქმებულთა საერთო რაოდენობიდან 68,1% დაქირავებული, ხოლო 31,9% თვითდასაქმებული იყო. 2019 წელთან შედარებით თვითდასაქმებულთა წილი გაზრდილი, ხოლო დაქირავებულთა წილი შემცირებულია.

2020 წელს უმუშევრობის დონე საქალაქო დასახლებებში წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 2 პროცენტული პუნქტით, ხოლო სასოფლო დასახლებებში შემცირებულია 0,9 პროცენტული პუნქტით.

წინა წელთან შედარებით 2020 წელს უმუშევრობის დონე გაზრდილია თბილისის, ქვემო ქართლის და აჭარის რეგიონებში, შესაბამისად 3,8, 2,8 და 1,1 პროცენტული პუნქტით, აღნიშნული მაჩვენებელი უცვლელია სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, ხოლო დანარჩენ რეგიონებში უმუშევრობის დონის კლება ფიქსირდება.

ბოლო მონაცემების მიხედვით, უმუშევრობის დონე კაცებში 20,2%, ხოლო ქალებში 16,2%-ია. როგორც კაცების, ქალების შემთხვევაშიც, 2019 წელთან შედარებით, უმუშევრობა გაზრდილია.

2020 წელს უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია 15-19 წლის ასაკობრივ ჯგუფში (43,9%), ხოლო აღნიშნული მაჩვენებელი ტრადიციულად ყველაზე დაბალია 65+ ასაკობრივ ჯგუფში (7,3%), რომლის უმთავრეს მიზეზს წარმოადგენს შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფში სამუშაო ძალის აქტიურობის დონის დაბალი მაჩვენებელი.