2020 წელი ცვლილებების წელი იყო, რომელმაც მსოფლიოს მასშტაბით უფრო მეტი ადამიანი დააფიქრა გარემოს დაცვის მნიშვნელობაზე.

CENN უკვე მრავალი წელია მუშაობს გარემოსდაცვით საკითხებზე და ამ პროცესებში ახალგაზრდების ჩართულობაზე, რადგან ფიქრობს, რომ სწორედ ახალგაზრდები არიან ცვლილების მომტანები. უკვე 10 წელზე მეტია, CENN-ის მწვანე ბანაკები საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს მთელი საქართველოდან, მეტი გაიგონ გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების შესახებ, გაიცნონ ახალი ადამიანები და ინოვაციური იდეებით დაბრუნდნენ საკუთარ თემში. 2015 წლიდან კი ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემიამ კიდევ უფრო მეტ ახალგაზრდას უბიძგა მნიშვნელოვანი ცვლილებებისკენ.

გამორჩეული ქართველი მეცნიერის, გეოგრაფის, გეოლოგისა და ეკოლოგის, ჭიჭიკო ჯანელიძის სახელობის სტიპენდია 1 000 ლარია. თითოეულ ნომინაციაში გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული.

2021 წლის ჭიჭიკო ჯანელიძის სახელობის მწვანე სტიპენდია გაიცემა შემდეგ ნომინაციებში:

  1. სტიპენდია ნარჩენების მდგრადი მართვის, ცირკულარული ეკონომიკისა და მომხმარებლის ქცევის ცვლილებაში შეტანილი წვლილისათვის;
  2. სტიპენდია ტყის რესურსებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვაში შეტანილი წვლილისათვის;
  3. სტიპენდია კლიმატის ცვლილების შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და გარემოს ზიანის შემცირებაში შეტანილი წვლილისათვის;
  4. სტიპენდია სოფლის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის;
  5. სტიპენდია სოციალურ და მწვანე მეწარმეობაში.

CENN-ის ჭიჭიკო ჯანელიძის სახელობის მწვანე სტიპენდიისათვის კანდიდატმა უნდა გააკეთოს საკუთარი თავის ნომინირება სააპლიკაციო ფორმის მეშვეობით. კანდიდატურის წარდგენა შეიძლება როგორც ერთ, ასევე რამდენიმე ნომინაციაში, თუმცა ერთ კანდიდატს მხოლოდ ერთ ნომინაციაში შეუძლია გამარჯვება.

ნომინანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

  • იყოს 14-დან 29 წლამდე ასაკის;
  • წარდგენილი აქტივობები განხორციელებული უნდა იყოს 2017-2021 წლების განმავლობაში.

განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2021 წლის 23 მაისი. განაცხადის შესავსებად, დაინტერესებული ახალგაზრდები უნდა გადავიდნენ აღნიშნულ ბმულზე.

თითოეულ ნომინაციაში გამოვლინდებიან ფინალისტები, ხოლო გამარჯვებული კანდიდატების ვინაობა ცნობილი გახდება CENN-ის ჭიჭიკო ჯანელიძის სახელობის მწვანე სტიპენდიის პროგრამის დაჯილდოების ცერემონიაზე 2021 წლის ზაფხულში.

თითოეულ ნომინაციაში გამარჯვებულ აპლიკანტს შესაძლებლობა ექნება, ჩაერთოს CENN-ის, მინიმუმ, ერთ თემატურ პროექტულ საქმიანობაში და თავისი წვლილი შეიტანოს სხვადასხვა სამიზნე რეგიონში მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერებასა და გარემოს დაცვაში.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ, დაუკავშირდით: [email protected]

მეცნიერ ჭიჭიკო ჯანელიძის ბიოგრაფია

ცნობილი ქართველი მეცნიერი, გეოგრაფი, გეოლოგი და ეკოლოგი ჭიჭიკო ჯანელიძე დაიბადა 1932 წელს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადმელში.

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი ეკონომიკური გეოგრაფიის სპეციალობით 1961 წელს.

1964-1981 წწ. მუშაობდა ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტში, აქვე გაიარა ასპირანტურის კურსი გეომორფოლოგიის სპეციალობით.

ჭიჭიკო ჯანელიძე არის 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. მისი ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევებიდან აღსანიშნავია: საქართველოს ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობების განვითარების საკითხები ჰოლოცენში; კოლხეთის დაბლობის პალეოგეოგრაფია ზედა პლეისტოცენსა და ჰოლოცენში; ნალექების აკუმულაციის და რელიეფის წარმოქმნის პროცესების ხასიათი კოლხეთის დაბლობის ზღვის სანაპირო ზონაში.

1981 წლიდან მუშაობდა სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება "საქნაპირდაცვის" მორფოდინამიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელად. იკვლევდა მორფოდინამიკური პროცესების განვითარების კანონზომიერებებს საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონაში და ანთროპოგენური ფაქტორის როლს სანაპირო ზონის ლანდშაფტების განვითარებაში.

ჭიჭიკო ჯანელიძეს დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოში მეტეოროლოგიისა და კლიმატოლოგიის განვითარებაში, არის აღმოჩენების ავტორი სპელეოლოგიის, დინამიკური გეოლოგიისა და არქეოლოგიის მიმართულებით.

მისი აღმოჩენილია თბილისის ტერიტორიაზე ყველაზე ძველი არქეოლოგიური ძეგლი - დელისის ნამოსახლარი (ჩვ.წ-მდე მე-5 ათასწლეულის ბოლო მე-4 ათასწლეულის დასაწყისი).

1960-იანი წლებში იყო ყაზბეგის მეტეოსადგურის ხელმძღვანელი. ამავე პერიოდში აქტიურად მონაწილეობდა აფხაზეთსა და სამეგრელოში კარსტული მღვიმეების აღმოჩენა-შესწავლაში (კრუბერის მღვიმე, ახალი ათონის მღვიმე, ასხის, მიგარიას, ოხაჩქუეს კარსტული მასივები).

შეისწავლა საქართველოში ყველაზე ახალგაზრდა ვულკანური ამოფრქვევის ნაკადი, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორისციხეში.

2002-2021 წლებში, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელთან (CENN) ერთად განახორციელა ათეულობით სამეცნიერო და პრაქტიკული კვლევა გარემოსდაცვითი მიმართულებით. მისი ექსპერტული შეფასებები მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოჩნდა არაერთი სახელმწიფო-პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად გარემოს დაცვის სფეროში.

როგორც მასწავლებელმა და მენტორმა, ჭიჭიკო ჯანელიძემ ახალგაზრდების განსაკუთრებული სიყვარული დაიმსახურა. კითხულობდა ლექციებს ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიურ ინსტიტუტსა და სოხუმის უნივერსიტეტში.